Saoirse cainte

Bhí mé ag amharc ar na tuairiscí ar an ár a rinneadh sa Fhrainc. Tá trua an domhain agam do dhuine ar bith a fuair bás nó a gortaíodh nó a chaill gaol nó cara sna heachtraí tragóideacha seo.

Cé go mbíonn an chuid is mó de na tuairiscí ag díriú ar an fhoréigean, tá cuid de na tuairiscí ag déileáil le ceist chonspóideach na saoirse cainte agus teorainneacha na saoirse sin.

Creidim go raibh an ceart ag foireann Charlie Hebdo an t-ábhar sin a fhoilsiú. B’fhéidir go raibh cuid de na rudaí a d’fhoilsigh siad rud beag leanbaí, dar liom, agus tuigim do na Moslamaigh sin a shíl go raibh an t-ábhar sin maslach, ach is é bun agus barr an scéil go bhfuil an tsaoirse cainte thar a bheith tábhachtach. Tá sí tábhachtach do Mhoslamaigh, do Chríostaithe, d’aindiachaithe. Tá sí tábhachtach do gach duine, fiú dóibh siúd nach n-aithníonn an tábhacht sin, mar bíonn an cine daonna ag insint bréag agus ag cur na fírinne as a riocht, agus níl dóigh ar bith ann leis an fhírinne a dhearbhú ach díospóireacht a dhéanamh agus rudaí a phlé go saor.

Má chuireann sin olc ar dhaoine áirithe, bhal, is mór an trua sin. Gan sin, is é a bhíonn againn ná ceartchreideamh dolúbtha nach ndéanann freastal mar is ceart ar riachtanais an duine, agus a fhágann i ndroch-chás é.

Ní chreidim gur cheart clóphreasanna a bhriseadh, nó daoine a scríobhann drochleabhair a scaoileadh nó iad a chur sa phríosún. Is cacamas ceart é leabhar Cassidy ach tá ceart ag daoine é a léamh agus creidiúint ann. Agus tá dualgas ormsa é a cháineadh. Is ceart í saoirse cainte, ach is pribhléid í fosta, agus pribhléid nach bhfuil ag a lán daoine. Níor chóir dúinn neamhshuim a dhéanamh di ná an ceart sin a chur amú ar theoiricí craiceáilte agus ar bhréaga.

Na bunúsaithe a mharaigh foireann Charlie Hebdo agus an póilín cróga Moslamach Ahmed Merabet, ní chreideann siadsan i gcearta an duine, ná i saoirse cainte, agus ní chreideann siad gur chóir dóibh na rudaí a gcreideann siad iontu a bhunú ar fhianaise. Ní hamhlaidh domsa. Creidim i saoirse cainte, agus creidim go bhfuil freagracht orainn í a chosaint.

Is mise Charlie.

Is mise Ahmed.

2 thoughts on “Saoirse cainte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.