Number 300 – A Bilingual Post

An Trí Chéadú Post

Seo é. An trí chéadú post. Is beag a shíl mé nuair a chuir mé tús leis an bhlag seo i Márta 2013 go mairfeadh sé chomh fada seo, ach mhair. Bhí an oiread sin le déanamh, an oiread sin amaidí le nochtadh agus le náiriú. Agus anois, tá an obair chóir a bheith déanta.

An é seo an post deireanach, mar sin? Bhuel, ní rachfainn chomh fada sin! Chuaigh mé ‘ar scor’ roimhe seo agus a luaithe agus a rinne mé sin, bhí orm déileáil le píosa bómántachta éigin nó le leabhar a mhol an Caisideach go hard na spéire. Is dócha go mbeidh sé mar an gcéanna an iarraidh seo.

Ach mura bhfeicim rud ar bith mar sin a bhfuil freagra de dhíth air, tá sé ar intinn agam sos a ghlacadh agus gan a bheith ag postáil anseo go ceann tamaill. Amharcfaidh mé ar an bhlag go rialta, cuirfidh mé clibeanna agus pictiúirí le cuid de na seanphoist, agus freagróidh mé cibé teachtaireachtaí a chuirfear chugam.

Sílim go bhfuil go leor déanta agam. Tá bréagshanais Uí Chaiside tarraingthe as a chéile agam agus cháin mé na bocamadáin a thacaigh leis an bhréagadóir seo, go díreach mar a bhí tuillte acu. Tá mé cinnte go bhfuil daoine ann a chreideann sa tseafóid seo go fóill. Bíodh acu. Ní féidir ciall a chur i gcloigne atá róbheag lena toilleadh.

Mo mhíle buíochas le gach duine a chuidigh liom. Agus má bhíonn an deis agat, foghlaim giota beag Gaeilge. Má dhéanann tú amhlaidh, tuigfidh tú cad chuige a bhfuil an leabhar seo chomh hamaideach agus chomh maslach sin.

Ádh mór oraibh, a chairde!

The Three Hundredth Post!

This is it. The three hundredth post. I little thought when I began this blog in March 2013 that it would last so long, but it has. There was so much to do, so much stupidity to expose and shame. And now, the work is almost done.

Is this the last post, then? Well, I wouldn’t go that far! I ‘retired’ before and as soon as I did so, I had to deal with some piece of stupidity or some book which praised Cassidy to the heavens. It will probably be the same this time.

But if I don’t see anything like that which needs an answer, I intend to take a break and not to post here for a while. I will look at the blog regularly, I will add tags and pictures to some of the old posts, and I will answer whatever messages are sent to me.

I think I have done enough. I have pulled Cassidy’s fake etymologies apart and I have criticized the buck eejits who supported this liar, just as they deserved. I am sure there are people who will still believe this nonsense. Let them. You can’t put sense in a skull which is too small to accommodate it.

A thousand thanks to all those who have helped me. And if you get a chance, learn a bit of Irish. If you do so, you will understand why this book is so stupid and so insulting.

Good luck, my friends!

2 thoughts on “Number 300 – A Bilingual Post

  1. Debunker Post author

    Ná habair é! (Don’t mention it!) And thank you very much for your contribution, which has been invaluable. I will continue to send the odd message to Columbia and if I ever get a reply, I’ll let you know! (I fully accept what you say about your brother and Columbia but I still want to hear Columbia say it rather than simply ignoring my messages!) Ádh mór! 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.