IrishCentral agus Bliain na Gaeilge/IrishCentral and the Year of the Irish Language

De réir cosúlachta, is é Bliain na Gaeilge é 2018. Táthar ag ceiliúradh thús Athbheochan na teanga 125 ó shin. Tá súil agam go n-éireoidh leis an fheachtas seo agus go dtiocfaidh méadú ar líon na gcainteoirí agus ar mheas an phobail ar an teanga agus ar an chultúr s’againne mar gheall air.

Cé gur blag Béarla atá sa bhlag seo, den chuid is mó, bíonn corralt ann sa dá theanga nó i nGaeilge amháin. (2% nó 3% den ábhar, is dócha.) Déanfaidh mé mo dhícheall níos mó Gaeilge a fhoilsiú ar an bhlag seo i mbliana.

Tá IrishCentral i ndiaidh cúpla alt a fhoilsiú ó thús na míosa le tacú le Bliain na Gaeilge. Ar an 4ú lá de Mhí Eanáir, bhí alt darbh ainm 2018 to become the year of the Irish language agus ar an 5ú lá de Mhí Eanáir, d’fhoilsigh siad Favorite Irish phrases for the official year of the Irish language.

Mar is eol daoibh, ní maith liom IrishCentral ar chor ar bith. Sa bhliain 2010, d’fhoilsigh siad alt amaideach le Brendan Patrick Keane atá bunaithe ar shaothar Daniel Cassidy. Is masla uafásach é an t-alt sin don teanga s’againne agus do lucht labhartha na teanga. Cé go bhfuil an t-alt sin agus na bréaga loma atá ann cáinte go mór agus go minic agam ar an bhlag seo, rinne Niall O’Dowd agus an chuid eile de na bómáin ag IrishCentral an post sin a athfhoilsiú arís agus arís eile. Léiríonn sin nach bhfuil meas dá laghad acu ar an Ghaeilge.

Ní hamháin sin, ach ó chuir Niall O’Dowd IrishCentral ar bun sa bhliain 2009, ní dóigh liom gur fhoilsigh IC oiread agus alt amháin i nGaeilge, dírithe ar lucht labhartha na teanga. Tá corrphíosa ann faoin Ghaeilge, corrphíosa dírithe ar fhoghlaimeoirí na teanga. Ach nach bhfuil pobal Gaeilge i measc na nGael i gcéin? Cad chuige nach bhfuil IC ag freastal ar lucht na Gaeilge?

Agus fiú nuair a dhéanann IC píosaí atá dírithe ar an fhoghlaimeoir, bíonn siad amaitéarach go leor. Mar shampla, san alt a foilsíodh ar an 5ú lá den mhí seo, tá an frása “Ní chainteoir líofa mé” ann. “Ní cainteoir líofa mé” an leagan ceart. Is leagan diúltach den chopail é sa chás seo agus ní chuireann sé séimhiú ar an ainmfhocal a leanann é. Mionphointe, b’fhéidir, ach léiríonn sé gur cuma sa tsioc leis na daoine seo faoin Ghaeilge nó faoina lucht labhartha. Níl sa Ghaeilge ar IrishCentral ach cur i gcéill agus béalghrá.

 

It seems that 2018 is the Year of the Irish Language. It is celebrating the 125th anniversary of the Irish Revival. I hope that this campaign will succeed and that the number of speakers and the Irish people’s respect for our language and culture will grow as a result.

Although this is an English blog for the most part, there are occasional articles in both languages or solely in Irish. (Probably about 2% or 3% of the material.) I will do my utmost to increase the amount of Irish published on the blog this year.

IrishCentral has just published a couple of articles since the start of the year to support Bliain na Gaeilge. On the 4th of January, there was an article called 2018 to become the year of the Irish language and on the 5th of January, they published Favorite Irish phrases for the official year of the Irish language.

As you know, I don’t like IrishCentral at all. In the year 2010, they published a stupid article by Brendan Patrick Keane which is based on the work of Daniel Cassidy. This article is a gross insult to our language and its speakers. Although I have criticised these bare-faced lies often and strongly on this blog, Niall O’Dowd and the other morons at IrishCentral have republished the post again and again. That shows how little respect they have for the Irish language.

That’s not all. Since Niall O’Dowd established IrishCentral in the year 2009, I don’t think that IC has published so much as one article in Irish, aimed at speakers of the language. There are occasional pieces about Irish or aimed at learners of the language. But isn’t there a community of Irish speakers in the Irish diaspora? Why doesn’t IC cater for Irish speakers?

And even when IC do pieces which are aimed at the learner, they are amateurish enough. For example, in the article which was published on the 5th of this month, there is the phrase “Ní chainteoir líofa mé.” (I’m not a fluent speaker.) “Ní cainteoir líofa mé” is the correct version. in this case is a negative version of the copula and it doesn’t lenite the noun which follows it. A minor point, perhaps, but it shows that these people don’t give a shit about the Irish language or its speakers. The Irish on IrishCentral is nothing but tokenism and lip-service.

 

 

5 thoughts on “IrishCentral agus Bliain na Gaeilge/IrishCentral and the Year of the Irish Language

 1. Marconatrix

  Ged nach eil Gaeilge agamsa, bha mi a’ tuigsinn cuid a’s motha an seo. Cum suas i! 🙂
  (Honestly, I didn’t look at the Beurla first — lol!)

  One question, what exactly happened 125 years ago to mark the start of your language revival?

  Reply
 2. DebunkerOfCassidy Post author

  Hi, It was the foundation of Connradh na Gaedhilge (Conradh na Gaeilge), known in English as the Gaelic League. This was the first organization that promoted the restoration of the Irish language as a modern living language rather than taking a purely sentimental and antiquarian interest in it.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.