Tag Archives: blag dátheangach

Nincompoop

This is another really stupid Cassidy suggestion. He claims that the word nincompoop comes from the Irish naioidhean ar chuma búb, which he says is pronounced neeyan [er] um boob and (again, according to him) means “a baby in the shape of a blubbering boob.”

Let’s examine this claim carefully. Firstly, does the ‘Irish’ phrase sound like nincompoop? Not much. Is there any evidence of anyone ever using this expression before Cassidy? No, of course there isn’t. Is it likely that anyone would use it? Think about it. Insults need to be clever or punchy. They need to be effective as ways of putting someone in their place, which is why you very rarely find people saying things like “He is a man who seems to have the appearance of a dolt.” If you want to insult someone, you simply call them a dolt. Because of this, the chances of Cassidy’s claim being correct are vanishingly slight.

Although we don’t have any solid evidence about the real origin of nincompoop, there is nothing to suggest that it comes from Irish. It is first found in English in the 1670s. Some dictionaries conjecture that it probably comes from the phrase non compos mentis (a legal formula meaning not of sound mind). Others dispute this. But Cassidy’s ridiculous suggestion is just another confirmation that he was far from compos mentis himself.

 

Seo tuairim bhómánta eile de chuid Cassidy. Maíonn sé go dtagann an focal Béarla nincompoop ón ‘Ghaeilge’ naioidhean ar chuma búb. Dar leisean, ciallaíonn an bolgam gránna seo “a baby in the shape of a blubbering boob.”

Tá an teoiric seo gan bhunús, ar ndóigh. Níl an frása ‘Gaeilge’ seo cosúil le nincompoop an Bhéarla ar chor ar bith. Agus ní gá dom a rá nach bhfuil fianaise ar bith ann gur bhain duine ar bith úsáid as ‘naíon ar chuma búib’ riamh. Ní dócha go mbainfeadh duine ar bith úsáid as, ach oiread. Caithfidh maslaí bheith cliste, gonta. Ní mór dóibh bheith éifeachtach mar dhóigh le duine a chur ina áit. Sin an fáth nach ndeirtear ‘Is duine é a bhfuil cosúlacht an bhómáin air.’ Más maith leat duine a mhaslú, déarfaidh tú gur bómán é, gan fiacail a chur ann. Agus sin an fáth nach bhfuil ciall ar bith leis an raiméis bhréag-Ghaelach a chum Cassidy faoin fhocal seo.

Cé nach bhfuil aon fhianaise chruinn againn maidir le bunús fíor an fhocail nincompoop, níl fianaise ar bith ann gur Gaeilge é, ná go bhfuil baint ar bith ag an fhocal le hÉirinn. Fuarthas é sa Bhéarla den chéad uair sna 1670í. Tá barúil ag cuid de na foclóirí gur leagan as a riocht é den fhrása dlí Laidine non compos mentis (a chiallaíonn nach bhfuil duine ina chiall cheart). Tá daoine eile ar a mhalairt de thuairim. Ach is ábhar gáire é míniú Cassidy, agus cruthaíonn sé nach raibh Cassidy féin ina chiall cheart.

The Numbers Game

I began CassidySlangScam in March 2013. In that first year, I got a paltry 3,292 views. The numbers have been going up consistently every year since. And I have to say, 2018 has already been a great year for the blog. I have already had more hits in the two months of this year than in that entire first year!

February has proven to be a very good month too, with more hits than any other month since the blog began (nearly 3000 so far, with a day still to go!)

Thanks to everyone who has helped to make the stats so good over the last year and has helped to spread the truth about Cassidy and his bullshit.

Thosaigh mé ar CassidySlangScam i Mí an Mhárta, 2013. Sa chéad bhliain sin, ní bhfuair mé ach 3.292 amas. Tá na huimhreacha ag dul i méad gach bliain ó shin. Agus caithfidh mé a rá, cuireadh tús maith le 2018 cheana féin. Bhí níos mó amas (cuairt) agam sa chéad dá mhí den bhliain seo ná mar a bhí agam sa chéad bhliain sin ar fad!

Agus chruthaigh an Feabhra go hiontach maith fosta. Bhí níos mó amas agam i bhFeabhra na bliana seo ná mar a bhí agam mí ar bith eile ó thosaigh an blag (beagnach 3000 go dtí seo – agus tá lá amháin le dul againn go fóill!)

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil anseo le gach duine a chuidigh leis na staitisticí maithe seo a bhaint amach le bliain anuas agus a chuidigh leis an fhírinne a scaipeadh faoi Daniel Cassidy agus a chuid bréag.