Tag Archives: Irish American Crossroads Festival

Amadáin na Míosa – Eagraithe agus Urraithe an Irish-American Crossroads Festival

I gceann cúpla lá, cuirfear tús leis an Irish American Crossroads Festival in San Francisco. Ba é Daniel Cassidy agus cuid dá chairde agus leantóirí a bhunaigh an fhéile. Sin an fáth a mbíonn eagraithe na féile ag insint bréag faoi Cassidy go fóill.

Níl aon amhras faoi na fíricí a bhaineann le Cassidy. Ní raibh céim aige, mar gur theip air céim a fháil ó Cornell in 1965 cionn is go raibh sé i dtámhshuan mar gheall ar na drugaí. Ní raibh céim aige ó Cornell agus níor fhreastail sé fiú ar Columbia. Bhí saol corrach lán teipeanna aige agus ansin, d’éirigh leis post a fháil mar ollamh ag ollscoil bréige darbh ainm New College of California trí bhréaga a insint faoin taifead acadúil aige. I ndiaidh dó tuarastal léachtóra nach raibh tuillte aige a fháil ar feadh dhá bhliain déag, d’fhoilsigh sé leabhar aiféiseach darbh ainm How The Irish Invented Slang. Sa leabhar sin, chum Cassidy (fear nach raibh Gaeilge ar bith aige) na céadta frása bréige i ‘nGaeilge’, leithéidí béal ónna agus gíog gheal agus gearról úr agus pá lae sámh, ionas go dtiocfadh leis cur i gcéill gur tháinig a lán cora cainte i mbéarlagair Mheiriceá ón ‘Ghaeilge’ nuachumtha seo.

Ba bhréagadóir cruthanta é Cassidy, duine a chum a lán raiméise faoina shaol agus a shaothar – ní a chuid céimeanna amháin – agus duine ar bith a léann an blag seo go cúramach, tuigfidh siad láithreach cé chomh bréagach a bhí sé.

Ar an drochuair, tá cinneadh déanta ag eagraithe na féile seo nach maith leo an fhírinne agus gur chóir dóibh leanúint leo ag moladh Cassidy mar eiseamláir agus gur chóir plé leis an chur i gcéill mhailíseach a chum sé (cur i gcéill a bhfuil an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann thíos leis go mór) mar a bheadh fíorléann ann. Tá an raiméis seo faoi Cassidy go fóill ar shuíomh gréasáin na féile.

Sin an fáth a bhfuil mé lánsásta an teideal Amadáin na Míosa a bhronnadh ar eagraithe agus ar urraithe na féile seo. Duine ar bith a bhfuil ciall dá laghad aige, nó duine ar bith a bhfuil náire ar bith ann, coinneoidh sé glan amach ón bhastard seo agus a chuid cairde.

Twits of the Month – The Organisers and Sponsors of the Irish-American Crossroads Festival

In a couple of days time, the Irish American Crossroads Festival will begin in San Francisco. This festival was founded by Daniel Cassidy and a number of his friends and enablers. That is why the festival’s organisers continue to lie about Cassidy.

The facts about Cassidy are well-known. Cassidy had no degrees, having flunked out of Cornell in a narcotic haze in 1965. He had no degree from Cornell and he never even attended Columbia. He had a life full of failures and then managed to bluff his way into a job as a professor at a diploma-mill called New College of California by lying about his lack of qualifications. After drawing a lecturer’s salary which he was not entitled to for twelve years, he published an absurd book called How The Irish Invented Slang, in which Cassidy, who didn’t speak any Irish at all, invented hundreds of fake Irish expressions such as béal ónna and gíog gheal and gearról úr and pá lae sámh so that he could pretend they were the origins of American slang expressions.

Cassidy was a pathological liar who invented all kinds of nonsense about his life and work – not just his fake degrees – and anyone who reads this blog carefully will quickly realise what a humungous liar the man was.

Unfortunately, the organisers of The Irish-American Crossroads have decided that the truth isn’t what they are about and that Cassidy should continue to be promoted as a role model and that his malicious hoax at the expense of the Irish language and Irish culture should continue to be treated as a valid piece of scholarship. This nonsense is still in the In Memoriam section of the festival’s website.

This is why I am happy to bestow the title of Twits of the Month on the organisers and sponsors of this festival. Anybody with any common sense or decency would avoid Cassidy and all his works like the plague.