Tag Archives: Kevin Myers

Amadán na Míosa, Mí Iúil 2018 – Matthew Walther

Is é Amadán na Míosa an mhí seo ná diúlach darb ainm Matthew Walther. Is iriseoir é, dar leis féin. De réir cosúlachta, is comhfhreagraí náisiúnta é le The Week (cibé rud é sin) agus tá cónaí air in Michigan. Níl a fhios agam an Gael nó Meiriceánach nó Gearmánach é. An t-aon eolas atá agam air ná gur Caitliceach den eite dheis agus conspóidí gairmiúil é. I ndiaidh an Reifrinn ar an ghinchealú i mí Bhealtaine, chuir sé an méid seo suas ar Twitter:

Ireland is such a joke. “Look at us, we’re nice modern anticlerical progressives. Our prime minister has a quaint title in a made-up language invented by Yeats and Lady Gregory out of boredom. We kill babies and allow corporations to hoard their ill-gotten gains here.”

Tá seantaithí againn ar chonspóidithe gairmiúla den chineál seo in Éirinn: ní gá ach Conor Cruise O’Brien agus Kevin Myers a lua. Agus mar a bhí amhlaidh i gcás an Cruiser agus My-arse, bíonn daoine mar seo ag déanamh dhá rud: déanann siad simpliú ar cheisteanna atá casta íogair (we kill babies) agus an méid atá le rá acu, níl ann ach raiméis sheanchaite neamhbhunúil. Níl Gaeilgeoir ar bith beo nár chuala miotais gan chiall den chineál seo na céadta uair roimhe.

Agus creid uaim é, is miotais iad. Ní raibh Gaeilge ar bith ag WB Yeats agus cibé Gaeilge a bhí ag an Bhantiarna Gregory, ní raibh baint ná páirt aici le hathghléasadh na teanga san Athbheochan, cibé ról a bhí ag an leadrán sa scéal. De ghnáth, deirtear gur de Valera a chum an Ghaeilge, ach nach cuma – níl ceachtar den dá leagan ceart!

Agus ar ndóigh, cé go ndearnadh a lán athruithe ar an teanga le cúpla céad bliain anuas, tá bunús na bhfocal agus na struchtúr sa teanga a bheag nó a mhór mar a bhí dhá chéad bliain ó shin. Rinneadh aistriúchán Bedell den Bhíobla sa tseachtú haois déag ach is beag rud sa leabhar sin nach bhfuil intuigthe ag duine ar bith a bhfuil Gaeilge mhaith aige nó aici sa lá atá inniu ann.

Mar sin de, níl sa raiméis seo ach bleadaireacht dhrochmhúinte aineolach.

An t-aon teachtaireacht atá ag féinspéisithe gan tallann mar Walther ná: Is mise an duine is tábhachtaí ar chlár an domhain. Éistfear le mo ghlór! Caithfear éisteacht! Mar sin de, cuimhnigh ar ainm Walther. Agus má fheiceann tú an t-ainm sin ar alt, ná léigh é. Níl rud ar bith fiúntach le rá ag leithéidí Walther, agus is beag is fiú do chuid ama a chur amú lena gcuid amaidí.

August Twits of the Month – The North American Journal of Celtic Studies

There was fierce competition for the Twit of the Month this month. Firstly, I was tempted to bestow this honour on Kevin My-arse (Myers), a professional controversialist who landed himself in hot water with some anti-Semitic comments. I despise Myers. I would love to believe that his contrition is genuine and that his career is as dead as he says it is. However, it’s happened so many times before and he’s always bounced back. Besides, giving the oxygen of publicity to bastards like Myers only encourages them.

Then there was an article by Una Mullally in the Irish Times Magazine last weekend which was so badly-researched it made me furious. It was about words which are important in Ireland or which derive from Irish. It would take me too long to go through all the dross and nonsense in this article. She says that gowl (a slang term for vagina) possibly comes from Gall, the word for a foreigner in Irish, or from gabhal which means a fork or a crotch. Obviously it comes from the latter. She also claims that gee (another slang term for a vagina) comes from Sheela-na-Gig, an obscure term for obscene carvings found in Irish churches. This may be claimed in lots of places on the internet but it is ludicrous. Both of these claims (along with several others) were lifted more or less verbatim from another badly-researched internet article which you can find here: http://www.dailyedge.ie/irish-slang-origins-1468945-May2014/. She claims that seamróg (the Irish original of shamrock) means ‘young clover’. It’s true that óg is the word for young in Irish, but the diminutive suffix –óg means small, not young, (it was anciently known as the siúr dísbeagaidh or sister diminutive) and it has no connection (to the best of my knowledge) with the adjective óg. She also claims that mot, a Dublin slang word for a woman, comes from the Irish phrase ‘maith an cailín’ (good girl, used to address a girl who has done something praiseworthy.) I was immediately suspicious of this and within five minutes I found that Diarmuid Ó Muirithe and Eric Partridge both derive it from a Dutch word for a prostitute (a mothuys was apparently a brothel). Apparently it was also common in England in the 18th and 19th centuries, so there is nothing Irish about it. She also takes Cassidy’s idiotic claim about the Irish origins of poker seriously. Depressing, especially as the Irish Times has already done more than enough to spread Cassidy’s insane bullshit.

However, bad though Mullally’s article was, I have decided not to give her the Twit of the Month. She is, after all, a journalist. I have come to expect nothing good from journalists and I have rarely been pleasantly surprised. No, the August Twit of the Month Award goes to the North American Journal of Celtic Studies, who published a link on their Twitter feed to the awful article on New York Slang by Brendan Patrick Keane on IrishCentral on July 15. It beggars belief that anyone with an academic background in Celtic would recommend this feeble-minded crap. Fortunately, several other critics had commented on Twitter before I found this.

One of them, Wilson McLeod, rightly commented “Sorry, but no Celtic academic (group or individual) should be promoting Cassidy’s baseless & discredited work.”

Another, the redoubtable Murchadh Mór (Eoin Ó Murchú), commented “That is based on totally debunked rubbish. Please remove.”

So, let’s not beat around the bush. Whoever was responsible for this link either didn’t read the article before posting it, or worse still, they read it and didn’t realise it was shite. Whichever it is, the editor of North American Journal of Celtic Studies or whoever it was who posted the link on Twitter should be scarlet with shame. What a fucking disgrace!