Tag Archives: Maine

A Challenge To Hugh Curran

 

I have had a comment from Hugh Curran. Remember him?

Why the negative talk using terms like “scumbag” etc. Did I say anything at that merits this kind of comment? I admitted that I was not proficient in Gaeilge even though as a young boy I spoke it at home with my parents who were native speakers. The fact that we immigrated to Canada when I was young reduced my chance to continue as a native speaker even as all my cousins in Ireland are native speakers. The writer of the above article is vehement in his denunciation for reasons I am unable to comprehend unless he feels that any positive comments about Cassidy’s book are totally erroneous. There are at least some words in Cassidy’s book that merit consideration . I would hope the writer of the article withdraws the article or apologies for his remarks.

He claims to find my hostility inexplicable, though I’ve explained it at great length in two languages. I’ve explained why his original comments implied that he spoke Irish. And I’ve also found this on the University of Maine website:

Vox 105 – Beginning Spoken Irish Gaelic I Beginning Irish Gaelic language study using a combination of self-instruction and recitation.  Class is taught by native speakers in the target language, and includes a high degree of cultural engagement.

Maybe I’m wrong but that sounds like the beginner’s course in Irish that Curran ‘teaches’.  Taught by native speakers in the target language? Really?

I’ve also made it absolutely clear that yes, any positive comments about Cassidy’s book are totally erroneous and yes, there are effectively no words in Cassidy’s book that merit consideration. Cassidy’s theories and his book are an immoral and disgusting hoax and Cassidy was a criminal liar who worked for twelve years as an academic without any qualifications at all. He didn’t speak any Irish at all and his knowledge of Irish history and linguistics was entirely inadequate – like the man himself. In short, Cassidy’s book is malicious dross.

And as this is the case, I believe that the term scumbag is entirely justified. Myself and a number of other critics of Cassidy are trying to prevent people being ripped off and lied to and misinformed. And you are trying to spread the lies and misinformation and support the liar. What a scumbag!

However, I’m a reasonable man. You claim that this book is not a malicious hoax. So, you want me to remove the articles about you? Fine, I’ll do that – if you can justify your position with evidence.

So, here’s my challenge to you. Find 10 words or phrases in Cassidy’s book where there is sufficient evidence for Cassidy’s derivation that a reasonable and impartial person would accept that Cassidy got it right. Oh, and they have to be Cassidy’s claims, not claims that were already in the public domain which Cassidy plagiarised, so you can’t use words like pet and cross and snazzy and galore and slew.

Of course, there are hundreds of words and phrases in Cassidy’s book, so if it’s the mine of undiscovered gems you claim, rather than a dark malodorous empty cave containing only the echoes of Cassidy’s insanity, it shouldn’t be that hard to find ten words or phrases that fit the bill. Should it?

If you can do that, I’ll apologise and withdraw the posts about you. (Let me tell you now, you won’t be able to – Cassidy’s book is that big a pile of shite!) And if you can’t, then I will also take down the posts about you, on condition that you apologise for supporting this nonsense in the face of all the evidence and recommend that other people avoid it, which is what a decent person would have done in the first place.

 

Hugh Curran, Bréagadóir

Níl tír ar bith ar an domhan cláir a bhfuil ganntanas amadán ann ach cuireann sé iontas orm a mhéad amadán atá le fáil i measc threibh na nGael-Mheiriceánach. Arís eile, tá méadú ar dhíolaíocht leabhar bómánta Cassidy, cionn is go ndearnadh athfhoilsiú ar an alt amaideach faoi New York Slang le Brendan Patrick Keane ar IrishCentral. Agus ní hamháin sin, ach tá bocamadán éigin darb ainm Hugh Curran i ndiaidh a ladar a chur isteach ar cholún na nótaí tráchta faoin alt sin le cacamas aineolach a léiríonn go bhfuil Curran chomh dallintinneach agus chomh lán de féin agus a bhí Cassidy féin.

Cé hé an fear seo Hugh Curran? Bhuel, de réir an phíosa ar IrishCentral agus alt eile a fuair mé ar líne, is i nGaeltacht Thír Chonaill a rugadh é. Chaith sé 14 bliana i gCeanada agus in Albain Nua. Chaith sé cúig bliana mar mhanach Budaíoch agus tá sé ag teagasc le roinnt blianta ar Ollscoil Maine, san áit a bhfuil sé ar Chlár na Síochána agus an Athmhuintearais. Deir sé fosta go bhfuil Gaeilge aige agus gur theagasc sé an teanga. Is deacair sin a chreidbheáil, nó bheadh sé ábalta an amaidí i leabhar Cassidy a aithint dá mbeadh Gaeilge ar bith aige.

Deir Hugh Curran gur bhain sé an-sult as leabhar Cassidy agus go bhfuil 80% den tsanasaíocht sa leabhar inchreidte (há!) agus gur dócha go bhfuil an ceart ag Cassidy níos minice ná a mhalairt. Beidh a fhios ag duine ar bith a léigh an blag seo nach bhfuil sa tuairim sin ach raiméis atá ag teacht salach ar na fíricí atá le fáil sa Ghaeilge, i leabhair ar stair an Bhéarla agus i bhfoclóirí na dteangacha sin, chomh maith le foclóirí teangacha eile ar nós na Fraincise.

Deir sé ansin go mbíonn na saineolaithe Béarla ag déanamh a seacht ndícheall gan a admháil go bhfuil a lán focal Gaeilge sa Bhéarla. Ní thugann sé oiread agus sampla amháin de na focail sin a ndearnadh leithcheal orthu sna foclóirí. Deir sé gur teanga mheasctha an Béarla (rud atá fíor) ach caitheann sé go dímheasúil le lucht na bhfoclóirí. Dar leisean, bíonn siad róréidh foinse éigin ón Ollainnis nó ó Chríoch Lochlainn a cheadú in áit glacadh le míniú ón Ghaeilge. Arís eile, ní thugann sé fianaise ná samplaí dúinn. Is leor focal ó bhéal an fháidh leis an chás a chruthú!

Ansin, scríobhann sé rud atá bómánta amach  is amach. Bhí Gaidhlig agus Gaeilge á labhairt go forleathan i Northumbria ón chúigiú céad go dtí an seachtú céad, dar leis. Luann sé Aodhán Lindisfarne (ach mílitríonn sé an t-ainm mar Aidhan – is comhartha maith é sin nach bhfuil a chuid Gaeilge chomh maith agus a shíleann sé féin) agus an Rí Oswald. Ar ndóigh, bhí Gaeilge ag an bheirt acu. Gael go smior a bhí in Aodhán agus maidir le hOswald, ba bhanphrionsa Gaelach a mháthair agus tugadh Flann Fionn air. Sin beirt!Ach an raibh teangacha Gaelacha á labhairt go forleathan san áit sin ag an tréimhse sin? An bhfuil fianaise ar bith ann? Agus má bhí, cá bhfuil an fhianaise gur fhág sin a rian ar Bhéarla an lae inniu? Cá bhfuil na fíricí, Curran, cá bhfuil na samplaí, nó nach bhfuil an fhírinne tábhachtach sa Bhudaíochas? (Más amhlaidh nach bhfuil, tá dul amú orm.)

Ansin, luann sé an Drochshaol corradh le míle bliain ina dhiaidh sin, agus deir sé go labhraíodh a thuismitheoirí Gaeilge nuair a d’aistrigh siad go Ceanada, agus deir sé (i mBéarla, ar ndóigh): Is deacair a thuigbheáil cad chuige a mbeadh sé chomh doiligh sin a chreidbheáil go ndearna na céadta focal Gaeilge imirce isteach i mbéarlagair Thuaisceart Mheiriceá. Ar ndóigh, níl sé sásta fianaise ar bith a thabhairt ná oiread agus focal amháin a rinne an imirce sin a lua agus ar ndóigh, níl sé sásta a mhíniú dúinn cad chuige nach bhfuil na céadta frása atá i leabhar Cassidy le fáil i bhfoclóir ar bith Gaeilge ná i dtéacs ar bith sa teanga. Mar, níl duine ar bith a cháineann Cassidy ag rá nach bhfuil sé inchreidte a lán focal ón Ghaeilge a bheith sa Bhéarla. Tá muid ag rá nach bhfuil sé fíor, agus gur furasta sin a chruthú.

Ach is é an píosa ina dhiaidh sin an chuid is bómánta agus is maslaí. Dar leisean, bíonn leisce orainne glacadh le bréaga Cassidy cionn is go mbíonn íospartaigh an chinedhíothaithe chultúrtha (victims of cultural genocide) ag taobhú leo siúd a d’imir cos ar bolg orthu mar gheall ar an náire atá orainn agus muid beo bocht. (Go raibh míle maith agat, a mháistir mhóir, as ár ndorchadas a shoilsiú le do mhóreagna Zen …)

Anois, is léir ón méid sin gur gealt nó amadán é an fear seo. Is náire shaolta thú, Curran. Agus mar sin de, tugaim do dhúshlán anseo! Tá cead agat do thuairimí féin a bheith agat, ach níl cead agatsa ná ag duine ar bith eile d’fhíricí féin a bheith agat. Is bréagadóir thú agus níl do chuid tuairimí ag teacht leis na fíricí ar chor ar bith! Más mian leat raiméis Cassidy a chosaint, tá cead agat sin a dhéanamh, anseo, i nGaeilge (má tá Gaeilge ar bith agat!)

Sa bhlag seo, phléigh mé bunús na bhfocal sa leabhar bhómánta sin agus mhínigh mé cad chuige nach féidir glacadh le tuairimí Cassidy. Tá cead agatsa na fíricí ar an bhlag seo a shéanadh, nó iarracht a dhéanamh, cibé. Agus mura bhfuil tú sásta (ná ábalta) sin a dhéanamh agus do chuid rámhaillí a chosaint go poiblí, beidh a fhios ag gach aon duine nach bhfuil ionat ach béalastán aineolach atá ag cuidiú le caimiléir marbh a gcuid airgid a bhaint de dhaoine saonta. (Agus más féidir leat an bhaint idir sin agus an Budaíochas a mhíniú, is fearr thú ná mise a Ghúngaire Dhéin … )

Mar a dúirt an Búda, Cuir an bréagadóir ina thost leis an fhírinne. An bhfuil tú ag iarraidh cur le do chuid bréag, Curran, nó an mbainfidh tú triail as an fhírinne, mar athrú?

Tá mé ag fanacht …