Tag Archives: Nollaig Shona

Nollaig Shona Daoibh!

Bhal, tá an Nollaig buailte linn arís. Nollaig Shona do gach aon duine a chuir spéis in Cassidyslangscam nó a chuidigh linn i mbliana. Go mbaine sibh sult as an fhéile agus go raibh bliain den scoth agaibh in 2022, in ainneoin Iníon ‘Róna!

Seo cúpla amhrán Nollag i nGaeilge:

Nollaig Shona Agus Bliain Úr Faoi Mhaise Daoibh!

Nollaig Shona Agus Bliain Úr Faoi Mhaise!

Ba mhaith liom an deis a thapú anseo míle buíochas a ghabháil le gach duine a lean nó a léigh an blag seo i rith na bliana. Go raibh bliain den scoth agaibh in 2018!

Seo daoibh carúl galánta sa teanga s’againne, Don Oíche Úd i mBeithil:

https://www.youtube.com/watch?v=KBgcClx2wnM

Agus seo na focail i nGaeilge, le haistriúchán garbh i mBéarla:

 

Don oíche úd i mBeithil

beidh tagairt ar grian go brách,

don oíche úd i mBeithil

gur tháinig an Briathar slán;

tá gríosghrua ar spéarthaibh

‘s an talamh ‘na chlúdach bán;

féach Íosagán sa chléibhín,

‘s an Mhaighdean ‘Á dhiúl le grá

 

Ar leacain lom an tsléibhe

go nglacann na haoirí scáth

nuair in oscailt gheal na spéire

tá teachtaire Dé ar fáil;

céad glóir anois don Athair

sna Flaitheasaibh thuas go hard!

is feasta fós ar an talamh

d’fhearaibh dea-mhéin’ siocháin!

 

N.B. Baineann an leagan seo úsáid as an tseaniolra thabharthach –aibh (col ceathrair –ibus na Laidine, mar shampla, sa tseanfhocal ‘e pluribus unum.’) Níl sin le fáil sa teanga nua-aoiseach. Agus bíonn ‘faoin ghrian’ nó ‘faoin ngrian’ sna leaganacha nua-aoiseacha, cionn is nach dtuigeann Gaeilgeoirí an lae inniu an frása ‘ar grian’ a chiallaíonn ‘ar domhan’.

 

Yon night in Bethlehem

will be talked of on earth forever

yon night in Bethlehem,

the night the Word was born;

there is a glow in the skies

and the earth is covered with white;

behold Jesus in the cradle

and the Virgin feeding Him with love.

 

On the bare stones of the mountain

where the shepherds take their shelter

when in a bright opening of the sky

God’s messenger is there;

a hundred glories to the Father,

in the Heavens above so high!

and forever after on the earth

peace to men of good will!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nollaig Shona!

Bhal, tá an Nollaig buailte linn arís. Nollaig Shona do gach aon duine a chuir spéis in Cassidyslangscam nó a chuidigh linn i mbliana. Go mbaine sibh sult as an fhéile agus go raibh bliain den scoth agaibh in 2017!

Seo cúpla amhrán Nollag i nGaeilge:

https://www.youtube.com/watch?v=9twsUGht0Rk

https://www.youtube.com/watch?v=XD_ygWD1ows

Nollaig Shona Agus Bliain Úr Faoi Mhaise Daoibh!

Nollaig Shona!

Is dócha go mbíonn gach aon duine gnóthach ag an Nollaig agus ní taise domsa é. Níl an t-am agam teachtaireacht fhada a scríobh ach gabhaim buíochas le gach duine a thug tacaíocht don bhlag seo in 2015. Bíodh Nollaig den scoth agaibh agus guím gach rath oraibh sa Bhliain Úr.

I suppose everybody is busy at Christmas and I certainly am. I don’t have time to write a long message but I would like to thank all those who have supported this blog in 2015. Have a wonderful Christmas and I wish you every success in the New Year.

 

 

 

Nollaig Shona!

While I pay very little attention to the blog these days, I still manage to post on occasion and it seems appropriate to wish everybody who visits this site Christmas greetings in our language.  To Cassidy’s supporters, to the Grand Cleagles of the Cassidy Crony Club like Peter Quinn and Sean Sweeney and Joe Lee, I also wish them a Nollaig Shona and a good year in 2015 but I really think they would have a better year if they could somehow find it in themselves to reconnect with their lost integrity and finally admit the truth about Daniel Cassidy – that his book and his theory are complete shite, that How The Irish Invented Slang is a huge insult to the Irish people and that they have been taken in by an ignorant con-man. Their continued refusal to set the record straight speaks volumes about the kind of people they are.

To those who have read this blog and agree with me, I repeat the appeal I have made before. Please spread the word about Cassidy and his ridiculous theories so that no more innocents will be fleeced by the Great Fraud and his cronies.

And to everyone, everywhere, even those deluded souls who continue to believe in Cassidy’s sincerity despite all the evidence to the contrary –

Nollaig Shona agus Bliain Úr faoi mhaise daoibh!