Tag Archives: Peter Quinn

Cluanaire Eile

Nuair a d’fhoilsigh Daniel Cassidy, nach maireann, a chnuasach cacamais How The Irish Invented Slang deich mbliana ó shin, ba chóir go dteipfeadh go hainnis air láithreach. Caimiléir agus naircisíoch a bhí in Cassidy, duine a bhain feidhm as a scileanna mar shlíomadóir le post a fháil mar ollamh i gcoláiste beag in California gan oiread agus céim bhaitsiléara a bheith aige. Ní raibh Gaeilge ar bith aige agus ní raibh tuiscint ar bith aige ar an teangeolaíocht. An chuid is mó de na frásaí ‘Gaeilge’ atá luaite sa leabhar mar bhunús fhocail bhéarlagair Bhéarla, chum Cassidy féin iad agus ní raibh focail ná frásaí dá leithéid riamh ann sa teanga s’againne.

Agus sin ráite, bhí sé de nós ag Cassidy plámás agus béal bán a dhéanamh le cuid mhór daoine mór le rá: scríbhneoirí, fíorléachtóirí ollscoile, ceoltóirí agus mar sin de, agus thug na ‘cairde’ sin léirmheasanna maithe dó le cur ar chúl a leabhair bhréagaigh. Mar gheall air sin, cuireadh dallamullóg ar a lán daoine agus shíl siad go raibh substaint éigin ag baint leis na teoiricí bómánta a bhí ag Cassidy. Straitéis eile a d’úsáid sé lena chosaint féin ar cháineadh na saineolaithe ná a mhaíomh go raibh comhcheilg ollmhór ann a raibh teangeolaithe acadúla agus lucht foclóírí páirteach ann. Dar leisean, bhí na saineolaithe Anglaifiliacha seo ag iarraidh an fhírinne go bhfuarthas focail ar nós baloney agus wanker ón Ghaeilge a cheilt le stádas an Bhéarla a ardú! Ar ndóigh, ní raibh sa chomhcheilg seo ach finscéal eile de chuid Cassidy, agus ní ghlacann an saol acadúil lena theoiricí cionn is nach bhfuil i ‘saothar’ Cassidy ach raiméis amaitéarach, amaideach gan fianaise.

Mar gheall ar na bréagadóiri a thug tacaíocht don bhocamadán naircisíoch seo, deich mbliana i ndiaidh fhoilsiú an leabhair How The Irish Invented Slang, bíonn daoine ag nochtadh ar an idirlíon go fóill ag rá gur fíric an píosa seo nó an píosa sin amaidí ó leabhar Cassidy, nó gur chóir glacadh leis an leabhar iomlán mar fhíorthaighde. Roinnt laethanta ó shin, nocht bómán eile den chineál seo ar Twitter. Mhol an duine seo, Mary Ann Pierce, do dhaoine a bhí ag déanamh taighde stairiúil ar stair na Gaeilge labhartha sna Stáit gur chóir dóibh How The Irish Invented Slang a léamh. Nuair a fheicim bómán éigin mar seo ag áitiú ar dhaoine a gcuid airgid a chur amú ar leabhar bréagach Cassidy, bím ag coinneáil súil amach d’fhianaise na comhcheilge. Cad chuige? Bhal, is cinnte go bhfuil comhcheilg ann maidir le leabhar Cassidy. Comhcheilg de shlíbhíní gustalacha i Meiriceá a bhfuil cinneadh déanta acu an fhírinne faoi Cassidy a bhrú faoi chois agus beag is fiú a dhéanamh den teanga s’againne.

Is féidir roinnt giotaí eolais a fháil ar Mary Ann Pierce ar line. Bhí sí rannpháirteach i bhfeachtas le teach pobail stairiúil i Nua-Eabhrac a shabháil le – iontas na n-iontas – Peter Quinn, an cara ab fhearr le Cassidy, agus le (John) Joe Lee, a scríobh léirmheas ardmholtach ar an chacamas seo do chúl an leabhair. Chomh maith leis sin, tá baint aici leis an Irish American Writers and Artists Association, eagraíocht a bhunaigh Cassidy le dornán dá ‘chairde’. Nuair a mholann duine ar bith an leabhar seo don phobal, is fíorannamh nach mbíonn fianaise den drong lofa caimiléirí seo ann, drong atá ag iarraidh an fhírinne a bhrú faoi chois agus níl fáth ar bith agam a chreidiúint nach amhlaidh atá sé sa chás seo fosta.

Another Phoney

When the late Daniel Cassidy brought out his moronic crapfest How The Irish Invented Slang ten years ago, it should have bombed immediately. Cassidy himself was a fraud and a narcissist, who somehow conned his way into a job as a professor in a small college in California without any qualifications at all. He didn’t speak any Irish or have any knowledge of linguistics. Most of the phrases which are given in his book as the origins of slang terms were made up by Cassidy and never existed in the Irish language.

However, Cassidy sucked up to a large number of credible people, writers, genuine university lecturers, musicians, and these people gave him good reviews for his lying book. Because of this, many people have been tricked into thinking that there is substance to his ludicrous theories. Another strategy he employed to protect himself from criticism was the claim that academic linguists and lexicographers with Anglophile leanings were involved in a grand conspiracy to hide the fact that words like baloney and wanker came from Irish! Of course, this conspiracy never existed, and Cassidy is rejected by linguists because is ‘work’ is shoddy, stupid and without evidence.

Because of the liars who have supported this narcissistic dimwit, ten years on we are still finding people on line claiming that this or that piece of nonsense from Cassidy’s book is true or that his book as a whole should be treated as real scholarship. Just a couple of days ago, another of these people popped up on Twitter. Mary Ann Pierce advised people doing research on the history of spoken Irish in the USA to ‘read the late Daniel Cassidy “How the Irish Invented Slang.”’ Whenever I see some random fool encouraging people to waste their money on Cassidy’s fraudulent book, I look for evidence of conspiracy. Why? Well, there most certainly is a conspiracy in relation to Cassidy’s book. A conspiracy of over-privileged arseholes in America who have decided to suppress the truth about Cassidy and treat the Irish language with disdain and contempt.

There are various pieces of biographical information about Mary Ann Pierce on line. She was involved with a campaign to save a church along with – wait for it – Peter Quinn, Cassidy’s best friend, and (John) Joe Lee, who wrote a glowing review of this rubbish for the back of the book. She is also associated with the Irish American Writers’ and Artists’ Association, which was co-founded by Cassidy. Whenever anyone praises this book, there is almost always evidence of this horrible parcel of phoneys trying to suppress the truth and I have no reason to suppose that this is an exception.

More On Peter Quinn

I have been looking at the people whom I have criticised over the years, and I have decided to post again about Peter Quinn, who has been criticised greatly and often here for the support he has given to the fraud and liar Daniel Cassidy, author of the ludicrous book, How The Irish Invented Slang.

Peter Quinn is a writer from New York who never missed a chance to praise his friend Cassidy in public. Quinn and people like Quinn are to blame for ignorant people thinking that Cassidy was right and that there was a grain of truth inside all of the lies.

However, the person who lies down with dogs gets up with fleas. And people like Quinn, who give resounding praise to fakes and liars because they happen to be friends of theirs are worthless people.  

 

Amadán na Míosa – Lúnasa 2018

Bhí mé ag amharc ar na daoine a cháin mé thar na blianta, agus rith sé liom gur chóir dom níos mó a rá faoi Peter Quinn, duine atá cáinte agam go mór agus go minic anseo as an tacaíocht a thug sé don chaimiléir agus bréagadóir Daniel Cassidy, údar an leabhair How The Irish Invented Slang.

Is scríbhneoir ó Nua-Eabhrac é Peter Quinn, duine nár chaill deis riamh lena chara Cassidy a mholadh go poiblí. Tá an locht ar Quinn agus a leithéidí gur shíl daoine aineolacha go raibh cuid den cheart ag an Chaisideach agus go raibh croí fíor taobh istigh de na bréaga go léir.

Ach an té a luíonn le madaí, éiríonn sé le dreancaidí. Agus daoine mar Quinn, a mholann caimiléirí agus bréagadóirí go hard na spéire cionn is gur cairde dá gcuid iad, ní fiú sop féir iad.

An open letter to the advisory board of the San Francisco Irish-American Crossroads Festival

To:

Charles Fanning

Katherine Hastings

Caledonia Kearns

Daniele Maraviglia

Linda Norton

Miriam Nyhan

Nancy Quinn

Peter Quinn

James Silas Rogers

Tim Sullivan

 

Sometimes, our heroes turn out to have feet of clay and even when they were responsible for establishing valid and worthwhile institutions, it can be difficult for those institutions to avoid being contaminated with the scandal associated with a toxic founder.

In the case of the Lance Armstrong Foundation, it rebranded itself as the Livestrong Foundation when Armstrong was exposed as a drugs cheat. It continues to raise money but it is not as successful as it was. Its new name suggests a link to Armstrong (L – strong) but the information on its website gives no indication of the organisation’s history or Armstrong’s role in it.

In the case of the Jimmy Savile Charitable Trust, when the shit hit the fan, it initially considered rebranding itself to remove all links to the serial rapist and paedophile who founded it but a few weeks later, it declared that it was shutting up shop. The scandal and the stigma were just too great.

As for the New College of California, the exposure of its founder as a predatory paedophile came shortly before the wheels came off the institution itself. The exposure of John Leary as a sexual predator was not responsible for the collapse of the institution but it probably didn’t help. Had the college survived, it would have been necessary to remove or rewrite material like this about its founder to reflect the fact that Leary was kicked out of Gonzaga for a sexual assault on a young boy: “Jack, a Jesuit priest and teacher of philosophy, had recently resigned as president of Gonzaga University in Washington state because of his dissatisfaction with the current American model of undergraduate education. He wanted to start over. And so New College of California began as a handful of students and teachers meeting in Jack’s Sausalito living room.”

The San Francisco Irish-American Crossroads Festival was founded by Daniel Cassidy, a ‘professor’ at New College in 2004. After Cassidy’s book was published, Cassidy was criticised immediately by genuine scholars for his poor research but it is only in the last few years that the full extent of Cassidy’s dishonesty and criminality has come to light.

As I have said before on this blog, the In Memoriam section of the Festival’s website gives a fictional and sanitised account of the founder’s life. According to this account, Cassidy had degrees from Columbia and Cornell. In a radio interview with Myles Dungan, Cassidy talks about his Bachelor’s degree from Cornell and taking some ‘graduate’ classes at Columbia. Cornell University has stated that Cassidy was removed from Cornell without gaining a degree and his sister has stated here that he never went to Columbia. This in itself is clear evidence that Cassidy was a fraudster. Cassidy had no degrees or qualifications at all. He was not a real professor.

His book, How The Irish Invented Slang, is one of the most dishonest, ignorant and badly-researched books ever written. Far from being a revelatory work of etymology, it is an insult to the world of scholarship, to the Irish people and to anyone who cares about basic standards of honesty and fair play. This dim-witted collection of disinformation is totally antithetical to the mission statement of the Festival: “Founded in 2004, the Crossroads Irish-American Festival promotes the discovery and understanding of the Irish experience in the Americas to ensure that the richness of the arts, culture, history and traditions of this heritage are both held in great esteem and preserved for generations to come.”

I cannot force the people at the Irish-American Crossroads Festival to tell the truth about Cassidy. All I can do is to point out once again that Cassidy should be held to account for his fraud and criminality, not held up as an inspiration and a good example. Anyone who allows lies like this to be associated with their name is not a decent human being. If you wish to protect your reputation, demand that those responsible for the website remove the lies about Cassidy. If you support Daniel Cassidy and his insane theories, directly or indirectly, you are a willing accessory to this puerile, dishonest nonsense which has been used to swindle tens of thousands of people out of their hard-earned money.

How Words Get Borrowed

In this, my first post of 2017, I would like to examine an issue that I have touched on before but never really dealt with properly, the question of how words are passed from language to language.

Cassidy’s methodology was simple. He looked at words and phrases in English, especially slang expressions, and then hit the Irish dictionaries and cobbled together ludicrous phrases which he thought sounded like these English terms. Of course, Cassidy was badly educated and did not speak any Irish.

What really happens when words cross language boundaries in situations like this? (Of course, we need to remember that similar processes were involved in Ireland itself, where the issue was colonialism, not immigration.) Well, basically, a group of speakers of Irish (or any other language) turn up as immigrants. At first, they are unable to communicate with the society around them. Some of them never learn the new language. Others manage to pick up a basic knowledge. As they learn the majority language, they retain grammatical structures and certain words and phrases from their own language. Thus we might hear sentences like this:

“There is whiskey go leor in the jug there.”

“Sure I’m after seeing Lannigan out there, the old amadán!”

“Sure, I’m away to the síbín for a drink.”

Because lots of people in the initial generation of learners use these expressions, they are continually heard and learned and used by the younger generation. Before long, people who speak no Irish are using galore and ommadawn and shebeen in their English.

Note that nearly all of these borrowings are single words and nearly all of them are nouns. There’s a reason for this. It wasn’t enough for a phrase to be used once by one individual. These had to be expressions which were commonly used by that first generation of bilingual English and Irish speakers, by thousands of people in different contexts.

And of course, that’s not what we find in Cassidy’s moronic book. We find that according to Cassidy, Irish speakers supposedly stuck the word án onto lóinte to make something sounding like luncheon (even though the phrase lóinte ána was unknown in Irish until Cassidy invented it), or that sách was used as a noun meaning a well-fed person and that that word always had úr (fresh) stuck on to the end of it. Apparently nobody ever separated the two words. They never said that there was a good sách, or a handy sách, or a stupid sách, or a big sách. No, it was always a fresh sách, so that it would sound like sucker. Yeah, right. You’d need to be a real sucker (which comes from the English suck) to believe that.

Pretty much all of Cassidy’s ‘Irish’ candidates rule themselves out because they are absurd and improbable phrases. Things like n-each as the origin of nag are simply laughable, because nobody is going to pluck a random inflected phrase out of conversation and use it. (Plus the fact that each ceased to be the usual Irish word for a horse hundreds of years ago!)

The question of pronunciation is another tricky issue. People learn English and throw the odd word of Irish into their conversation. The next generation grow up hearing these words and use them themselves. They pronounce them the way the older generation did. There would be no reason for them to mispronounce uath-anchor as wanker or sciord ar dólámh as skedaddle or éamh call as heckle or gus óil as guzzle, because there’s an unbroken chain of transmission and there is no stage at which this kind of mangling could take place. (And please note that none of these Irish phrases exists anyway. They were all invented by Cassidy, along with nearly all of the Irish in How The Irish Invented Slang.)

The bizarre changes of meaning posited by Cassidy are also problematic. Why would shanty come from seanteach if a native Irish speaker would call their hut a bothán or a cró or a cábán? Why would loingseoir, a word meaning a sailor, become a word for a landlubber who works on the dock? Why would a native speaker of Irish say “Sure, I hate living here in dis is lom é?” if they wouldn’t say “Dhera, is fuath liom bheith I mo chónaí san is lom é seo?” The answer is, of course, they wouldn’t and they didn’t.

In other words, this isn’t the way that words cross from language to language. Cassidy’s ‘research’ was entirely fake, like the man who invented it. I don’t know why people like Michael Patrick MacDonald or Peter Quinn or Joe Lee still support this dishonest garbage. It seems a very high price to pay for friendship but then I suppose it’s a sad fact that some people really are that desperate for friends – desperate enough to betray everything they claim to believe in for the sake of a worthless fraud like Daniel Cassidy.

President Evil

I would like to express my horror and disdain at the election of Donald Trump to the White House. While we should not forget that Hillary Clinton won the majority of the votes, it is deeply shocking that a man like Trump was able to win sufficient support to take the Presidency. It is appalling that millions of people put their trust in this New York narcissist and alumnus of the New York Military Academy, a man who lied incessantly to get what he wanted, a man given to bullying and sexual harassment, and a man who accused anyone who challenged him of being an elitist and a pawn of the establishment. I am sure Corinne Marrinan and Peter Quinn and Michael Patrick MacDonald and Peter Linebaugh and Niall O’Dowd and Sean Sweeney and all the rest of them are as dismayed as I am at the result.

However, as these people have spent the last nine years defending Daniel Cassidy, a New York narcissist and alumnus of the New York Military Academy, a man who lied incessantly to get what he wanted, a man given to bullying and sexual harassment, and a man who accused anyone who challenged him of being an elitist and a pawn of the establishment, you’ll perhaps understand why I don’t have a lot of sympathy for these people. Welcome to the ‘post-truth’ world you helped to create, a world where facts count for nothing and any lie is justifiable in the service of your own particular ideology. As you can see, this kind of dumb-ass relativism cuts both ways. If smart metropolitan liberals can support mindless fact-free bullshit when it suits them, they don’t really have the right to get angry when knuckle-dragging dim-witted fascists do the same thing.

So, God help the American people, and God forgive all the morons  like Corinne Marrinan and Peter Quinn and Michael Patrick MacDonald and Peter Linebaugh and Niall O’Dowd and Sean Sweeney who helped to make this ‘post-truth’ nightmare a reality by not insisting that a lie is a lie is a lie, even when it comes from your friends.