Tag Archives: racism

Amadáin na Míosa, Meán Fómhair 2018 – The Vintage News

Is é Amadán na Míosa i Mi Mheán an Fhómhair 2018 ná suiomh a bhfuil The Vintage News air. Tá físeán beag acu darb ainm American slang words we never knew were invented by the Irish. San fhíseán, tugtar a lán sanasaíochtai aiféiseacha a chum Cassidy, maraon le dornán a fuair Cassidy  ó fhoinsí atá níos iontaofa:

Snazzy =Snasah: (ar ndóigh, Snasach an leagan ceart). Níor chum Cassidy an ceann seo. Cé go bhfuil an nasc idir snazzy agus snasach sochreidte go leor, ní dócha go bhfuil sé ceart. Nuair a baineadh úsáid as Snazzy den chéad uair, bhi sé ag tagairt do dhuine darbh ainm Snazelle – Snazzy an leasainm a bhí air.

Spiel = Speal. Ciallaíonn speal gléas a úsáidtear le féar a ghearradh. Rímeann sé leis an ainm Al. Tá focal cosúil leis i nGaidhlig na hAlban agus tá fochiall leis sa teanga sin, mar atá, focail ghéara. Ní Gaeilge sin, mar sin. Agus ar ndóigh, tagann spiel ón Ghearmáinis. (Nil baint ar bith aige leis an Ghiúdais, de réir cosúlachta.)

Baloney = Béal ónna. Ar ndóigh, níl a leithéid de fhrása ann agus béal ónna. Chum Daniel Cassidy é.

Bunkum = Buanchumadh. Tá an ceann seo pléite againn roimhe seo. Tagairt atá ann do Buncombe County, agus polaiteoir darbh ainm Felix Walker. Níl a leithéid de fhrása ann agus buanchumadh. Níl ann ach cumadóireacht eile de chuid Cassidy.

Swell = Sóúil. Ciallaionn an focal sóúil saibhir, sómasach, galánta (níl baint dhíreach idir ciall an fhocail seo agus ciall an fhocail swell) agus níl sé róchosuil leis an fhocal swell ó thaobh fuaime de. Ní hamháin sin, ach tá fíorbhunús swell aitheanta ag na saineolaithe. Tá an bunús sin mínithe anseo: https://www.etymonline.com/word/swell

Slugger = slacaire. Níl slugger iontach cosúil le slacaire ó thaobh fuaime de, ar ndóigh. Tá a lán focal i mBéarla a bhfuil ciallanna ar nós bualadh, siúl go trom srl. acu, focail ar nós slug agus slog agus slag, chomh maith le focail ar nós schlagen sa Ghearmáinis. Thig leat nótaí a fháil orthu ach an nasc seo a leanúint: https://www.etymonline.com/word/slug#etymonline_v_23704

Dork = dorc. De réir na raiméise seo ar Vintage News, ciallaíonn an focal dorc ‘abhac’ i nGaeilge. An gciallaíonn? Níor chuala mise sin riamh. Agus de réir na saineolaithe, is leagan truaillithe den fhocal Béarla ‘dick’ atá san fhocal sin dork.

Croney = comh-roghna. Creidtear gur béarlagair Ollscoil Cambridge atá ann, a cumadh sa 17ú haois agus a tháinig ó chronios, focal Gréigise a chiallaíonn ‘sean’.

Phoney = fáinne (ring). Tá an ceann seo fíor, is dócha, (dar liomsa, cibé) ach bhí sé ann i bhfad sular thosaigh Cassidy ar a fheachtas cumadóireachta. Tagann sé ó na fáinní (fawneys) a bhí in úsáid le daoine a robáil. Agus sin ráite, nil gach duine ar aon intinn faoin nasc idir fawney agus phoney, agus tá David L. Gold, sanasaí cumasach éirimiúil, ar dhuine de na sceiptigh.

Dude = dúd. Níl fianaise dá laghad ann gur Gaeilge é dude, téarma ar ghaige sa 19ú haois. An chuid is mó de na scoláirí, deir siad gur tháinig sé ón amhrán Yankee Doodle Dandy, a sháigh cleite ina chaipín agus a thug macaroni air (i mbéarlagair an 18ú haois, bhí an chiall gaige leis an fhocal macaroni fosta).

Slum = ‘s lom (é). Is frása de na frásaí a chum Cassidy é ‘Is lom é’. Agus fiú dá mbeadh an frása sin ann, thuigfeadh duine ar bith a bhfuil cúlra aige nó aici sa teangeolaíocht nach ndéantar frásai mar seo a fháil ar iasacht. Ní hamháin sin, ach ní bhíonn plódcheantair ‘lom’. Agus ar ndóigh, áit chodlata an chiall a bhí le slum agus mar sin de, is dócha go bhfuil baint ag an fhocal leis an Bhéarla ‘slumber’.

Fluke = fo-luach. De réir Cassidy, ciallaíonn fo-luach deonú Dé nó duais neamhchoitianta. Níl a leithéid de chor cainte ann sa Ghaeilge agus dá mbeadh, is é ‘subsidiary value’ nó rud éigin mar sin an chiall a bheadh aige. Raiméis agus amaidí!

Nincompoop = naioidhean. Lena rá mar is ceart, is é a mhaígh Cassidy’s ná gur tháinig nincompoop ón ‘Ghaeilge’ naioidhean ar chuma búb. Dar le Cassidy, is masla é seo a bhí coitianta sa Ghaeilge fadó. Ní fíorGhaeilge é sin, ar ndóigh. Is dócha go bhfuair an Béarla nincompoop ón fhrása Laidin non compos mentis.

Scam = ‘s cam é. Deir Cassidy gur tháinig scam ón fhrása seo, atá cineál aisteach (déarfá ‘tá sé cam’ de ghnáth). Mar sin de, nuair a deir tú ‘it’s a scam’, is é atá á rá agat i nGaeilge ná ‘Is is cam é é!’ Aidhe, is dócha go bhfuil an ceart agat. Is é fírinne an scéil go bhfuil a lán sanasaíochtaí féideartha ann. An ceann is minice a luaitear ná an briathar Spáinnise escamotear, a chiallaíonn duine a scamáil nó a robáil.

Boogaloo = bogadh luath. Dar le Cassidy, is ón Ghaeilge a tháinig an focal boogaloo, ón fhrása bogadh luath (?). Ar ndóigh, níl bogadh luath cosúil le boogaloo agus níl baint ar bith idir boogaloo agus bogadh luath ó thaobh céille de. Ach, le filleadh ar réadúlachta an phláinéid seo, creidtear gur cumadh boogaloo sna 1960í, agus gur leagan atá ann den stíl cheoil boogie-woogie, a bhfuil a ainm onamataipéach, is dócha.

Puss = pus. Tá an ceann seo fíor, ach glacann gach foclóir Béarla leis an tsanasaíocht seo agus bhí an ceann seo ann i bhfad sular scríobh Cassidy a leabhar. Tagann puss (sa chiall a dig in the puss nó sourpuss) ón fhocal Gaeilge pus.

Cad é atá againn anseo, mar sin? Cúpla fíorshanasaíocht ón Ghaeilge, agus a lán finscéalaíocht agus raiméis a chum Daniel Cassidy ina leabhar How The Irish Invented Slang. Na tráchtanna ar Facebook, is mór an díol spéise iad. Scríobh a lán daoine nach raibh an raiméis seo inchreidte, go háirithe an téarma spiel, ar léir gur ón Ghearmáinis nó ón Ghiúdáis a tháinig sé. Dúirt Eoin P. Ó Murchú (bullaí fir, a Eoin!) go neamhbhalbh gur raiméis a bhí ann a fuarthas ó leabhar Cassidy. Scríobh duine amháin, Dilean Mac Searraigh: ““Most of these are ridiculous … there are Irish words in English … but these are totally inaccurate gibberish. Someone literally just made them up.”

Ach is léir gur chuir sé isteach go mór ar óinseach darb ainm Rhonda Pennington go raibh daoine ag cosaint na fírinne in áit bréaga a scaipeadh go randamach:

I can’t believe a fun post like this has generated such snarky remarks. It’s all in fun. Why does everything have to be an argument these days? Where is your sense of humour, people?

Tá mé cinnte nach mise an t-aon duine leis an cheist seo a thógáil, ach cá háit a bhfuil an chraic? Cad é an greann? Is é atá sa stuif seo ná bailiúchán finscéalta nach bhfuil fréamhaithe san fhírinne ar chor ar bith. Ach níl rud ar bith ann a thugann le fios gur íoróin atá ann nó nach bhfuil sé in ainm a bheith fíor. Cad é go díreach an bhaint idir acmhainn grinn agus fíricí bréaga a chur chun tosaigh faoi theangacha agus faoi chultúir daoine eile, go háirithe teangacha a bhfuil leatrom á dhéanamh orthu leis na glúnta? Dá mbeadh siad ag maíomh gur liosta d’fhocail a tháinig ó Gullah nó Cherokee atá ann, ach nach raibh sa chuid ba mhó de ach deargchumadóireacht, ní dóigh liom go nglacfadh daoine leis nach raibh ann ach craic. Is dócha go sílfeadh an chuid ba mhó de na daoine nach raibh ann ach leithghabháil chultúrtha nó (an dearcadh atá agam féin) ciníochas lom.

De réir cosúlachta, tá Pennington ag rá linn anseo, nuair a chaitheann duine lán sluaiste de chac ar do chloigeann, ba chóir duit do bhuíochas a ghabháil leo go muinte, iarraidh orthu tuilleadh caca a chaitheamh anuas ort agus glacadh leis nach bhfuil ann ach píosa grinn. Cead agatsa sin a dhéanamh, a Rhonda (cé nach í an teanga s’agatsa atá faoi ionsaí, ar ndóigh). Is fearr liom féin amharc air seo mar iarracht dallamullóg a chur ar dhaoine d’aon turas, mar go bhfuil an fhírinne faoi Cassidy agus a mhí-ionracas amuigh ansin leis na blianta. Ní dhearna muintir Vintage News taighde ar bith. Tá Vintage News freagrach as raiméis a scaipeadh mar a bheadh fírinne ann, agus níl meas nó caonfhulaingt tuillte acusan nó agatsa ó dhuine ar bith as bréaga a insint, is cuma cé chomh greannmhar agus atá na bréaga céanna, dar leat féin.

 

The Accidental Racist

A few weeks back, there was a big to-do over a letter by Mike McCormack, National Historian of the AOH (hopefully ex-Historian of the AOH by now, if that organisation has any respect for its good name at all!) in the magazine History Ireland. McCormack made a gratuitous, childish and entirely unwarranted attack on Liam Hogan, the Limerick historian who has done such excellent work in challenging the racist Irish Slavery Meme.

Bizarrely, McCormack characterised some of Hogan’s work as ‘Paddy-bashing’. Why? Well, Liam Hogan has been criticising the spread of the Irish Slavery meme among Irish Americans, and the way that racists and people who are ignorant of their own heritage have used this fake revisionist version of history to belittle the terrible injustices suffered by the African American community by saying that the Irish were slaves too and that they suffered worse than African Americans but they aren’t ‘bitching and moaning’. That this kind of racist nonsense has been spread far and wide, shared by hundreds of thousands of people of Irish descent, is undeniable. Go on line looking for Irish Slaves on social media and you will find plenty of hateful, nasty comments directed at groups like Black Lives Matter. Mike McCormack, in his absurd letter, claimed that Hogan is distorting the truth and exaggerating this racist presence on the internet in order to depict Irish Americans as racists. Apparently, because Mike McCormack doesn’t know any racists in the Irish American community, there aren’t any, and people like Hogan are being racist against Irish Americans by pointing out the spread of this racist poison in that community.

Liam Hogan isn’t a racist. Neither is Mike McCormack, judging by some of the articles he has written. The problem is that McCormack is refusing to look at the implications of the Irish Slavery meme honestly. There were no Irish slaves. There were Irish indentured servants, some of whom were involuntary (prisoners of war or effectively poor people kidnapped from Ireland). Their servitude was time-limited (even the prisoners, who were characteristically given servitude contracts of ten years). It was totally different from the slavery that African Americans were subjected to.

The problem with revisionist theories like the Irish Slavery Meme is that there are many people who don’t share the racist views of many of the people who spread them. They aren’t racists but the ideas they are spreading are clearly giving support to those who do hold racist views. To give just one example, one of the most popular Irish Slavery books is Rhetta Akamatsu’s book The Irish Slaves: Slavery, Indentured Servitude, and Contract Labor Among Irish Immigrants. Rhetta Akamatsu is presumably not a white supremacist, as her husband is of Japanese descent. But her book is badly researched and full of mistakes (for example, the Amazon Irish slaves of 1612, who didn’t exist), which is unsurprising in that she is not a proper historian but a writer specialising in books about the paranormal. One revealing article says that she often sits down to watch her favourite programmes, including Ancient Aliens! I’ll say nothing …

There are lots of these accidental racists. Gerry Adams of Sinn Féin ended up in hot water in 2016 with a badly-considered tweet about how three hundred thousand Irish were sold as slaves. Máirtín Ó Muilleoir of Sinn Féin is part of a media consortium which owns IrishCentral, which carried an appalling article peddling nonsense originating in the claims of a Holocaust-denier called Hoffmann. (I notice that the article is now no longer available on IrishCentral. Perhaps if they’re removing lies from that site, they could ditch the rubbish by Brendan Patrick Keane as well!) Neither Adams nor Ó Muilleoir are racists, and the policies of their party are clearly and unambiguously opposed to all forms of racism. The fact that they have found themselves on the wrong side in these debates is down to stupidity, not malice.

And it’s very interesting that, though Barry Fell was not a racist, the ideas that he spread about Europeans coming to the New World fit in well with a whole tradition about the spread of civilisation from the drowned continent of Atlantis, ideas which suggest that civilisation came from white people and wasn’t developed independently by Amerindians. (Norman Totten, a friend of Barry Fell’s, set up a straw man in his posthumous defence of Fell, which you can read here: http://www.equinox-project.com/esop81.htm In reality, none of the three comments quoted accuses Fell of being racist – they state, quite rightly, that Fell’s theories can have racist implications.)

It’s also interesting to note that while I’m sure Fell wasn’t a Maori-hater, he spent a long time in New Zealand and his ideas about white settlers in ancient times in the Pacific fits in with the ideas of 19th century writers like Tregear, whose beliefs were nonsense but were pro-Maori (author of The Aryan Maori: https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Tregear). Fell’s ideas and Tregear’s theories have given rise to a looney-tune far-right movement in New Zealand which has completely reversed Tregear’s respect for the Maori and claims that Celts went to Aotearoa in ancient times and that the Maori are therefore just blow-ins who have no prior claim to the land. This is probably the closest correspondence you could find to the use of the White Slavery Meme as a means of attacking African Americans.

In other words, you don’t have to be a racist to be an accessory to racist ideas. You should always check the accuracy of the ideas you are claiming. I don’t really care if Mike McCormack is a racist or not. But he should be as worried as I am about the spread of racist memes about Irish history. He should be doing everything in his power to stop such ideas in their tracks but because of his ignorance and lack of historical knowledge, he has helped to propagate the most vile pieces of nonsense and propaganda about the forced breeding of young Irish girls with ‘Mandingo warriors’, not because he is a white supremacist who hates black people, but because his sense of ancestral victimhood is more important to him than the truth.

More on Niall O’Dowd …

Recently, I have had a go at Niall O’Dowd and his support for the bizarre conspiracy theory that slavery figured large in Irish history and that this truth has been suppressed by mainstream historians. I wrote several posts on this subject in support of Liam Hogan and other academics who have opposed the Irish slavery myth, not because they are pro-English, but because it is a myth and is being used by racists to belittle the African American experience of slavery. Of course, I have my own motives for piling on Niall O’Dowd and IrishCentral. They have consistently supported the weak-minded nonsense produced by Daniel Cassidy, in spite of all the evidence that Cassidy’s ‘research’ was rubbish and that Cassidy himself was a fraud.

I wrote these posts rather hastily and in the process, I made a mistake, taking a source which contained modern revisionist references to slavery as an accurate account of contemporary court records from New England. Liam Hogan contacted me to point this out and I have now made that clear on the post concerned. (This serves to demonstrate that history is best left to those who know what they’re doing, just as etymology shouldn’t be left to people who are unaware of the most basic facts of historical linguistics.)

In writing these posts, I forgot to mention a point which I had intended to discuss, O’Dowd’s comments on history itself. In his apologia, he says:

We cannot allow racist whites to delineate our history for us, nor politically correct thinking to ignore and deny that any Irish were ever slaves.

This is staggeringly hypocritical. So, it’s somehow letting racist whites win if we change our story and apologise, is it? Or is it those who are politically correct who would be allowed to win? (In fact, forget the politically. It’s people who are correct that O’Dowd doesn’t like, because they show him up!)

He reiterates the same point later on in the same article.

We cheapen it because we are scared of it being taken over by white racists, but we cannot allow them to own our historic reality either.

See how he presents himself as a champion of reason and moderate common sense? This is his focal scoir or parting shot:

History does not belong to any group or individual – it belongs to us all. How the Irish were treated in colonial America is a lesson we should never forget.

How noble! However, let’s just wind back a bit and take a look at the article on IrishCentral which caused all the trouble in the first place. You can find it here:

http://www.irishcentral.com/roots/irish-the-forgotten-white-slaves-says-expert-john-martin-188645531

As you can see, the article simply repeats all kinds of figures which are completely false and belong to the racist discourse. The article is completely indefensible. The most obviously dodgy claim is this one:

The Irish were further exploited when the British began to “breed” Irish women – or girls, sometimes as young as 12 – with African males.

There is absolutely no evidence for this lurid and politically motivated myth which is calculated to make the Aryan blood of rednecked simpletons everywhere boil.

However, it gets worse. This is the last part of the article:

Martin concludes, “In 1839, Britain finally decided on it’s own to end its participation in Satan’s highway to hell and stopped transporting slaves. While their decision did not stop pirates from doing what they desired, the new law slowly concluded THIS chapter of nightmarish Irish misery.”

So, the Irish were being ‘sold into slavery’ right up until the famine, apparently! What a load of nonsense! History belongs to people who have a commitment to telling the truth. And O’Dowd has shown time and time again that he doesn’t care a damn about getting the facts right. What a creep!

Niall O’Dowd Answers Critics!

A couple of days ago, Niall O’Dowd published a reply to those academics who put their name to Liam Hogan’s open letter criticising him for an article on IrishCentral which supports the idea that the seventeenth-century Irish were victims of enslavement and pointing out that the word slave is an emotive one with a specific meaning. You can find the reply here: http://www.irishcentral.com/opinion/niallodowd/why-the-irish-were-both-slaves-and-indentured-servants-in-colonial-america These Irish people were indentured servants or bonded labourers. Their plight was bad, the circumstances of their kidnap and deportation distressing. But Liam Hogan and others are at pains to point out that they were not chattel slaves the way generations of African-Americans were.

O’Dowd pretty much admits this and claims to deplore the way that the slave label has been used by right-wing groups to play down the legacy of slavery among African Americans.

The controversy has arisen because some far-right groups have claimed that the experience of Irish slaves was interchangeable with (or even in some cases worse than) the experience of black slaves, and have used that as justification for an array of abhorrent racist statements and ideas.

O’Dowd’s answer to his critics is every bit as feeble and incompetent as I would have expected. He mentions a well-known court case where a couple of young men, who were abducted by soldiers and shipped to the Americas against their will from the East Cork area, were effectively sued by their master for a breach of a contract to which they had never consented. To quote O’Dowd:

If we accept that a slave is someone “who is the legal property of another and is forced to obey them,” as does the Oxford Dictionary, then I say let’s call it what it was according to those who lived and reported it: slavery AND indentured servitude.

We cannot allow racist whites to delineate our history for us, nor politically correct thinking to ignore and deny that any Irish were ever slaves.

Let’s take a  look at this one case of the Irish experience in the 17th Century in Massachusetts which certainly looked an awful lot like slavery to me.

That the boys were abducted by British soldiers at the end of the Cromwellian Wars is not in doubt. That this was about money and profit is also well known. That it was inhumane and wrong is also obvious. All the actions of the English in overrunning areas of Ireland which had previously been under native control and oppressing and exploiting the people of Ireland in the seventeenth century were immoral. Of course they were!

But we need to be careful about definitions, or we play into the hands of the racists who will claim that the Irish and the African experience are equivalent. In both the court case and the article below, the boys are referred to as slaves. (See the comment below from Liam Hogan. Apparently they were not referred to as slaves in the original document – this is a modern addition.) But when we look at the circumstances, it looks a lot less like chattel slavery as known among African Americans.

Here’s how the court case between William Downing and Philip Welch and their master Mr Symonds came about:

One Sabbath day evening in March, with plowing and planting foremost in his mind, Philip came into the parlor and asked Mrs. Symonds just who would be expected to do all the springtime work. Displeased with her answer he announced that after seven years of service to the family, he and William would work for them no more unless new terms were struck.

William Downing concurred that they had worked for free long enough and both boys reiterated their demands to Samuel Symonds. They knew of other stolen Irish children sent to Barbados who had been released from slavery after just four years. “If you will free us,” said Philip, “and pay us as other men we will plant your corn and mend your fences but we will not work with you upon the same terms as before.”

When one of the servant girls chastised the lads for troubling their master, Mrs. Symonds was heard to say, “let them alone; now they are speaking let them speak their own minds.” Samuel Symonds was not as tolerant of their protests as his wife. “You must work for me still, unless you run away,” he said, leaving no room for further discussion.

The following morning a constable arrived to arrest the boys. Philip Welch softened slightly at the prospect of incarceration and agreed to serve out his time if his master would promise to give him as good a portion of food as any of his children. Even the constable encouraged Symonds to reconsider his strict stance, but the master wouldn’t budge an inch. He filed charges against both slaves and held his ground.

I don’t know about you, but I would have thought that if any black slaves quibbled about their conditions, they would have been flogged to within an inch of their lives. Another point worth considering is that the boys lost the case and were returned to their servitude and O’Dowd leaves it at that. But that isn’t the end of the story. At least two of the four Irish boys mentioned in the case, Phillip Welch the defendant and John Downing, a witness, survived, married and had free children as free men in New England. Their descendants didn’t have to wait until the 19th century to own themselves, and they didn’t have to wait until the 1960s before they were allowed to register to vote. The point is, the very fact that there was a court case at all shows that this was different from chattel slavery. And did you notice the comment about Barbados? The kidnapped children there were apparently released after four years. Nobody disputes that these abductions were disgusting. But the servitude of the Irish exiles was time-limited. And we have to remember that most indentured servants in the colonies were voluntary. They signed up to it of their own volition and the majority of them weren’t Irish.

So, why is Niall O’Dowd sticking to his guns and refusing to back down? Well, I’m still waiting for an apology or retraction for his promotion of Cassidy’s insane book after two years. I personally don’t believe that O’Dowd has the decency to apologise. I believe that because that’s my experience of his behaviour. He’ll keep on splitting hairs and distorting the truth and dissembling, because being Niall O’Dowd means never having to say you got it wrong – even if everybody else can see you got it wrong.

Anyway, I look forward to reading Liam Hogan’s reply to O’Dowd! Hogan is a competent, intelligent man and a genuine historian and I’m sure he’ll make mincemeat out of him …

 

Geek and Kike

There is a pair of interesting words in Daniel Cassidy’s incredibly stupid book, How The Irish Invented Slang, the words geek and kike. Geek is defined by Cassidy as a fairground term for a long-haired person, which is pushing it – the geek was frequently the ‘wild man’ in a fairground (think of Sideshow Bob on the Simpsons) but this seems to be a relatively late meaning.  The word kike is a racist insult used by ignorant bigots to refer to Jews. The reason why they are placed together in this post is because Cassidy derived both of them from derivatives of the Irish word ciabh, meaning tress or curl.

Cassidy’s claims about these words are just as absurd as the rest of this crazy book.

Leaving aside the fact that ciabhóg and ciabhach are quite similar but they supposedly gave rise to two words which sound very different in English, and that neither word sounds much like either geek or kike, it is a measure of how random and arbitrary Cassidy’s Irish explanations for American slang were that he decided to assign kike to ciabhóg but geek to ciabhach. If you accepted an Irish derivation for these words, it would be just as reasonable to argue for it the other way round, with kike coming from ciabhach and geek coming from ciabhóg, or derive both from ciabhach or both from ciabhóg, or derive one or both from caidheach (a bit like kayak but with the final k sound like the ch in Scottish loch) which means filthy or from caoch meaning blind or from gíoc (pronounced geek) meaning a squeal or a chirp. I’m not actually suggesting that any of these are the origin of these terms. I am merely showing how unreliable and shoddy and dishonest Cassidy’s methods were and how unlikely it is that methods like this will reveal anything of value, even by accident.

Back in the real word, geek is from a Germanic word meaning a fool, geck, which was actually used in the 18th century in the Austro-Hungarian empire for people in travelling freak shows. As for kike, there are various explanations, the most likely of which is that it comes from the Yiddish word for circle, because illiterate Jewish immigrants used to sign with a circle rather than with the cross used by Christian immigrants.