San Francisco Irish-American Crossroads Festival

For several years now, I have been criticising the organisers, friends, sponsors and supporters of the San Francisco Irish-American Crossroads festival. It was founded by Daniel Cassidy, phoney professor with no degrees, and has persisted in spreading the lies from Cassidy’s book and pretending that they were the truth.

Every year at this time, I look out online to see which of Cassidy’s vile cronies will be appearing in the festival. However, this year, there seems to be no information about the festival, which normally starts about the beginning of March.

It looks as if the festival is finished, and that the 15th Festival in 2018 will be the last. I certainly hope so. Cassidy was simply a con-man, a traitor to the Irish language and the Irish people, and his work should only be held up to other people as an example of how not to do things. The organisers of the festival made up their minds a long time ago not to tell the truth.

I hope that a new festival will rise from its ashes, one with less phoneys involved, one that doesn’t try to pretend that an obvious criminal was some kind of hero, or promote ridiculous theories about the Irish language by a man who didn’t know any Irish at all.

 

Le roinnt blianta anuas, tá mé ag cáineadh eagraitheoirí, cairde, urraithe agus tacaitheoirí na féile, the San Francisco Irish-American Crossroads. Ba é Daniel Cassidy a bhunaigh an fhéile, ollamh bréige nach raibh oiread is céim BA aige, agus ón chéad lá, níor stad muintir na féile seo de bheith ag scaipeadh na mbréag a foilsíodh i leabhar Cassidy agus ag ligean orthu gur lomchnámha na fírinne a bhí iontu.

Ag an am seo gach bliain, amharcaim ar líne lena fháil amach cé acu compánach de chuid Cassidy a bheas ag seinm nó ag tabhairt léachta ann. Agus sin ráite, níl aon eolas le fáil faoin fhéile i mbliana. Tosaíonn an fhéile i mí Mhárta de ghnáth.

De réir cosúlachta, tá deireadh leis an fhéile agus ba é an 15ú Féile in 2018 an ceann deireanach. Tá súil agam gurb amhlaidh atá. Ní raibh i Daniel Cassidy ach caimiléir, fealltóir don Ghaeilge agus do mhuintir na hÉireann, agus níor chóir a chuid saothar a úsáid mar eiseamláir, ach amháin mar eiseamláir den dóigh nár choir rudaí a dhéanamh. Rinne eagraitheoirí na féile an cinneadh na blianta ó shin cloí leis na bréaga agus gan bacadh leis an fhírinne.

Tá súil agam go dtiocfaidh féile eile i gcomharbas uirthi, féile a bhfuil daoine ionraice páirteach inti, féile nach mbíonn ag iarraidh a chur in iúl gur laoch de chineál éigin a bhí sa choirpeach seo gan náire, féile nach ndéanann iarracht tacú le teoiricí áiféiseacha a chum amadán nach raibh Gaeilge ar bith aige. 

3 thoughts on “San Francisco Irish-American Crossroads Festival

 1. DebunkerOfCassidy Post author

  Unfortunately I jumped the gun there. Turns out that this Festival of Fakes is still going. Please boycott it. Cassidy treated the Irish language with total contempt, and honest people should avoid Cassidy’s friends and enablers if they want to continue to be regarded as honest people.

  Ar an drochuair, léim mé isteach róluath ansin. Mar a tharlaíonn sé, tá Féile seo na mBréagadóirí ar an tsaol go fóill, ar an drochuair. Áitím oraibh baghcat a dhéanamh uirthi. Ní raibh meas madaidh ag Cassidy ar an Ghaeilge, agus ba cheart do dhaoine ionraice cairde agus éascaitheoirí Cassidy a sheachaint más mian leo clú an duine ionraic a choinneáil.

  Reply
 2. Jeremy Butterfield

  Oh dear. How do they get away with it? On a tangential note, there’s a great throwaway line in ‘Green Book’, a film I heartily recommend to you if you haven’t already seen it. Italo-American, only white in all black bar, sits at bar; barmaid asks ‘Are you a cop?’ Answer: ‘Do I look Irish?’, ;-). Keep up the good work.

  Reply
  1. DebunkerOfCassidy Post author

   Yes, their website celebrates their founder with his degrees from Cornell and Columbia (he didn’t have any degrees) and his wonderful book full of “Irish” etymologies. I like to think that somebody who was such an obvious fraud wouldn’t get that far in other countries but perhaps I’m too optimistic – when I think of some of the politicians we’ve had here! I like that line – in spite of all the controversy, you’re the third person who’s recommended that film to me. I must check it out! 🙂

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.