Tag Archives: Liam Hogan

Spirited Away le Maggie Plummer – Léirmheas

Is dócha go gcuimhneoidh léitheoiri an bhlag seo ar na haltanna a phostáil mé anuraidh inar thacaigh mé le Liam Hogan ó Luimneach, duine a bhfuil cion fir déanta aige le troid in éadan mhéim (nó mhiotas!) Sclábhaíocht na nGael. Is píosa raiméise é seo, cacamas athbhreithnitheach a bhfuil cuma bhréagach na staire air. De réir na méime seo, cuireadh neart Gael chuig na coilíneachtaí i dTuaisceart Mheiriceá agus i Muir Chairib sa tseachtú haois déag, san ochtú haois déag agus fiu sa naoú haois déag, díoladh mar sclábhaithe iad agus caitheadh ní ba mheasa leo ansin ná mar a caitheadh leis na sclábhaithe Afracacha. Is é an ‘ceacht’ atá le baint as seo, dar lena lán, ná más féidir le Gael-Mheiriceánaigh iad féin a tharraingt amach as ainnise na sclábhaíochta, ba chóir go mbeadh Afra-Mheiriceánaigh ábalta an rud céanna a dhéanamh. Ni nach ionadh, is Forchiníochaithe Geala iad an chuid is mo de na daoine a chuireann an raiméis seo chun cinn.

Má amharcann tú ar Irish Slavery ar Twitter, tá a lán barúlacha ann ar nós ‘The Irish were slaves too’ agus a lán barúlacha eile a bhréagnaíonn iad. Ó am go chéile, áfach, bíonn teachtaireacht ann faoi leabhar darb ainm Spirited Away le Maggie Plummer. Tá léirmheasanna léite agam ar an úrscéal seo faoi na ‘Gaeil a goideadh’ roimhe seo, ach roinnt seachtainí ó shin, shocraigh mé go gceannóinn cóip de agus go léifinn é. Ní as siocair go raibh dúil agam san ábhar, ach mheas mé gur chóir do dhuine éigin atá in éadan na méime é a léamh agus léirmheas ionraic a chur ar fáil.

Is raiméis lom an leabhar seo ó thús go deireadh. Tosaíonn sé le Plummer ag labhairt ar an ‘taighde’ a rinne sí ar théama Sclabhaíocht na nGael. Deir sí gur díoladh Gaeil tríd an chéad trí scór bliain den 17ú haois agus go raibh suas le 100,000 duine i gceist. Mar a chonaic muid roimhe seo, is figiúr randamach an 100,000 a chum Thomas Addis Emmett (agus a luaigh James Connolly agus A.M. Sullivan ina dhiaidh.) Nil sé bunaithe ar fhianaise ar bith. Na Gaeil a fuadaíodh nó a gabhadh mar chimí cogaidh i gcogaí Chromail, is mar sheirbhísigh dhintiúir a cuireadh chuig na coilíneachtaí iad, ní mar sclábhaithe. Tugadh dintiúr suas le deich mbliana do na príosúnaigh chogaidh. Is cruálach agus is uafásach an scéal é go bhféadfaí dintiur níos faide ná sin a thabhairt do pháistí, mar níor saoradh iad go raibh bliain agus fiche bainte amach acu.

Is le moll amaidí a thosaíonn an leabhar seo agus téann rudaí chun sioparnai as sin amach. Insíonn sé eachtraí cailín a bhfuil sracadh inti darb ainm Frederica (Freddie) O’Brennan. Tá Freddie trí bliana déag d’aois agus ina cónaí i gCill Chainnigh nuair a thosaíonn an leabhar sa bhliain 1653. Seo i ndeireadh ceann de na tréimhsí ba mheasa agus ba choscraí i stair na hÉireann. Bhí cogaíocht agus gorta agus galar i ndiaidh slad a dhéanamh ar an tír (mar a deir Plummer sa réamhrá, cé go bhfuil na meastúcháin faoi chéatadán an phobail a fuair bás ró-ard, mar is gnách le Plummer). Ach de réir cosúlachta, níor chuir na heachtraí tubaisteacha sin isteach ar mhuintir Bhraonáin. Bhí feirm acu, a lán bia, roinnt capall agus bó, agus cairt. Agus arán agus mil.

Ar ndóigh, ní raibh ach fíorbheagán daoine de bhunús Gaelach in Éirinn sa tseachtú haois déag a raibh Béarla acu. Agus nuair a bhain siad úsáid as an Ghaeilge, bhíodh a gcuid ainmneacha i nGaeilge. Ní O’Brennan nó Ó Braonáin a bheadh uirthi, ach an leagan baininscneach, Ní Bhraonáin. Agus maidir le Frederica nó Freddie, ní ainmneacha Gaelacha iad sin. Bheadh sé chomh maith ag Plummer Cheyenne nó Chelsea nó ainm randamach ar bith eile a roghnú ó scuad áitiuil na ngárthóirí molta in Montana. Níl leagan Gaeilge ann de Frederica, go bhfios domsa, agus ní bheadh an t-ainm sin in úsáid ag Gaeil in Éirinn sa 17ú haois. Mar an gcéanna leis an ainm Ryanne. Is ainmneacha Gael-Mheiriceánacha iad sin, ni ainmneacha Gaelacha.

Tá Freddie amuigh ag marcaíocht ar chapall breá nach mbeadh sí ábalta é a choinneáil, is dócha, agus cogadh dearg ag dul ar aghaidh sa tír, agus nuair a fhilleann sí ar an teach, tá saighdiúirí Chromail ag tógáil a hathar leo. Tá sé le dul chun na Spáinne le troid ar son na Corónach, mar dhea. Cé acu coróin, áfach? Coróin na Spáinne? Ba phoblacht nó ‘commonwealth’ é Sasana in 1653 agus bhí Cromail ann mar cheann stáit in áit rí nó banríona. Agus ní raibh cogadh ann idir na Sasanaigh agus na Spáinnigh go fóill.

Ar scor ar bith, deir duine de na saighdiúirí Sasanacha go gcaithfidh siad imeacht agus an fheirm a fhágáil, ach fágann sé na rudaí luachmhara uilig acu, rudaí ar nós na mbó agus na gcapall. Ó aidhe, agus tá cead acu an Bíobla a thabhairt leo fosta. Teaghlach Caitliceach in Éirinn sa 17ú haois, agus Bíobla acu. Tugann siad aghaidh ar Ghaillimh, mar a bhfuil aintín dá gcuid ina cónaí. I nGaillimh, bualann strainséir bob ar Freddie agus a deirfiúr Aileen. Cuirtear ar bord loinge iad agus cuirtear chuig oileáin Mhuir Chairib iad.

Ag an phointe seo, éiríonn gach rud cineál gáirsiúil. Díoltar na cailíní ar ceant mar sclábhaithe agus iad lomnocht. Bíonn íomhánna de na ceantanna lomnochta seo coitianta go leor ar line i gcomhthéacs ‘Sclábhaíocht na nGael’. Is seanphictiúir ón 19ú haois déag iad, pictiúir Fhrancacha a bhí lonnaithe i saol na seanRómhánach nó i saol na nArabach, cosúil leis an cheann thuas.

Díoltar Freddie, brandáiltear le hiarann te í agus éignítear í. Tá an chuid seo tipiciúil de chineál ficsean stairiúil ar a dtugtar bodice-ripping i mBéarla (scéal réabtha cabhlach). Is iontach an méid uaireanta a luann Plummer an focal cabhail (bodice). Cibé rud a tharla do na cailíní óga Gaelacha a cuireadh chuig oileáin Mhuir Chairib – agus ní duine saonta mé agus is cinnte gur imríodh mí-úsáid ghnéasach ar chuid de na daoine óga seo – ní sclábhaithe a bhí iontu. Níor díoladh mar sclábhaithe buana iad. Ní dhéantaí iad a bhrandáil, mar ní earra nó sealúchas nó maoin a bhí iontu. Agus is rídheacair a shamhlú gur cuireadh cailíní óga ar ceant lomnocht faoin tseanPhiúratánach sin Cromail, cibé rud a tharla go príobháideach. Bhí Cromail agus a chuid maolagán sásta go leor babaithe a dhúnmharú ach daoine gan éadaí in áit phoiblí – sin scéal eile ar fad!

Lena rá ar dhóigh eile, níl a fhios ag an údar faic na fríde faoi Éirinn sa tseachtú haois déag agus níl a fhios aici faic na fríde bídí faoin sclábhaíocht ná faoin tseirbhíseacht dintiúir sa Mhuir Chairib sa tréimhse sin.

Aisteach go leor, ní dóigh liom gur ciníochaí í Plummer. Bíonn Afracaigh nó Bundúchasaigh Mheiriceá uasal, cineálta sa leabhar seo. Is Sasanaigh iad an chuid is mó de na drochearraí in Spirited Away. Agus is aisteach an dóigh a mbíonn sí ag díol an leabhair seo ar Twitter taobh le daoine a chreideann nach bhfuil daoine de bhunús Afracach chomh maith le daoine geala ó thaobh na géineolaíochta de. Ar dhóigh, cuireann sé i gcuimhne dom duine a bhíonn ag freastal ar linseálacha le líomanáid a dhíol agus a ghnóthaíonn neart airgid as. Mise? Níor linseáil mise duine ar bith riamh! Níl mise ach ag díol líomanáide le duine ar bith atá á hiarraidh …

Lena rá ar bheagán focal, is cacamas an leabhar seo. Cuireann an drochscríbhneoireacht agus an drochthaighde ó mhaith é. Ní fiú faic é. Duine ar bith a mheasann go bhfaighidh siad eolas iontaofa faoi stair a shinsear ó Éirinn (agus ar an drochuair, tá a lán daoine dá leithéid ann, de réir na léirmheasanna deimhneacha ar Amazon), tá dul amú air nó uirthi.

Spirited Away by Maggie Plummer – A Review

Readers of this blog may remember that I posted a number of items last year in support of Liam Hogan of Limerick, who has done great work in standing up to the Irish Slavery meme. This is a piece of revisionist nonsense masquerading as history. The meme claims that the Irish were sent to the colonies in North America and the Caribbean in the seventeenth, eighteenth and even nineteenth centuries as slaves and that they were treated worse than African slaves. The usual ‘moral’ drawn from this is that if the Irish-Americans could pull themselves up from the degradation of slavery, African Americans should be able to do the same. Not surprisingly, most of the people who promote this nonsense are White Supremacists.

When you look at Irish Slavery on Twitter, there are lots of comments saying that ‘The Irish were slaves too’ and lots of comments saying the opposite. However, every few tweets, there is one about a book called Spirited Away by Maggie Plummer. I have read reviews of this ‘novel of the stolen Irish’ before, but just recently I decided to buy a copy and read it. Not because I wanted to, but because I felt someone should read it and provide a review.

This book is absolute nonsense from beginning to end. It starts with Plummer’s ‘research’ about the theme of Irish Slavery. She states that the Irish were sold as slaves throughout the first six decades of the 17th century and that up to 100,000 Irish were treated this way. As we have seen, this figure of 100,000 is a random figure invented by Thomas Addis Emmett (and later quoted by James Connolly and A.M Sullivan.) It is based on no evidence at all. The Irish who were kidnapped or taken as prisoners of war in the Cromwellian wars were sent as indentured servants, not as slaves. Prisoners of war could be given up to ten year indentures, while children, perversely, couild be kept for longer until they reached the age of majority.

The book starts with a great deal of silliness and gets worse. It recounts the adventures of a spirited girl called Frederica (Freddie) O’Brennan, who is thirteen and living in Kilkenny in the year 1653 at the start of the book. This is the end of one of the most traumatic periods in Irish history. The land had been ravaged by war and disease (as Plummer states in the introduction, though her estimates about the proportion of the population who died are characteristically high). Yet the O’Brennan household had not been affected by these catastrophic events, apparently. They had a farm, plenty of food, several horses and cows, and a cart. And bread and honey.

Of course, very few Gaelic Irish people spoke English in the 17th century. And where they spoke Irish, they would have used Irish forms of their name. This girl would not have been called O’Brennan. She would have been called the female form, Ní Bhraonáin. As for Frederica or Freddie, she might as well have called her Cheyenne or Chelsea or any other random name from the local cheerleading squad in Montana. There is no Irish form of Frederica and nobody would have called their child that in 17th century Ireland. The same goes for Ryanne. These are Irish –American names, not Gaelic names.

Freddie, as she’s known, is out riding a fine horse which probably would have been taken from her by somebody in this time of war, and comes back to find English soldiers leading her father away. He’s being taken to fight for the Crown in Spain, apparently. Whose Crown? The Spanish Crown? Because at this stage, England was a Republic, or Commonwealth, with Cromwell at its head. And the English were not fighting the Spanish in 1653.

Anyway, an English soldier tells them to get off their farm, but leaves them all the valuable things like cows and horses. Oh, yes. And they take their Bible with them. An Irish Catholic family in the 17th century. With a Bible. They head off to an aunt living in Galway. In Galway, Freddie and her sister Aileen are tricked and forced to go on board a ship. They are sent to the Caribbean.

Here, the whole thing becomes pretty lurid. There is a naked slave auction. Images of such slave auctions are common enough on line in the context of ‘Irish Slavery’. They are taken from 19th century French pictures of slave auctions in Ancient Rome or in the Arab world, just like the one above.

Freddie is sold, branded, raped. It’s typical of a certain genre of historical fiction called bodice-ripping. It’s amazing how often Plummer mentions bodices. Whatever happened to young Irish girls who were sent to the Caribbean – and I’m not naïve enough to think that such sexual abuse didn’t happen – these people weren’t slaves, sold in perpetuity. They wouldn’t have been branded because they weren’t property. And it’s hard to imagine that slaves were auctioned naked under the old Puritan Cromwell, whatever happened in private. Cromwell and his roundheads were quite happy to slaughter babies but people naked in a public place – that’s another matter entirely!

In other words, the author knows damn all squared about Ireland in the seventeenth century and damn all cubed about slavery and indentured servitude in the Caribbean.

Strangely, it seems to me that she is probably not a racist. Black characters are generally depicted as noble or kind, while the villains are all English. Which makes it doubly strange to find her peddling her wares on Twitter beside people who think African Americans are genetically inferior. In a way, it reminds me of someone who attends lynchings to sell lemonade and makes a huge amount of money out of it. Me? I never lynched anybody. I’m just selling lemonade to whoever wants it …

In summary, this book is dross. It is badly-written, badly-researched and entirely devoid of merit. Anyone who thinks this will inform them about the history of their Irish ancestors (and sadly, there seem to be a lot of them, judging by the positive reviews on Amazon) is deluding themselves.

November’s Twit of the Month – James Wilson of IrishCentral

There was fierce competition for the Twit of the Month again. The obvious contender was Tommy Graham of History Ireland, who claimed that he had not received Liam Hogan’s rebuttal of Mike McCormack’s idiotic letter in time to publish it. The question I immediately asked myself is this. Did Tommy Graham send him an email to remind him? Did he make sure that Hogan knew the closing date? The apology Graham made is welcome but it’s not as if an attack by an idiot like Mike McCormack is really going to damage the reputation of a careful and intelligent historian like Hogan. The reason why Tommy Graham should be bending over backwards to make things right (apart from the fact that it’s the right thing to do) is that the reputation of History Ireland has been damaged by this. History Ireland looks bad and it’s going to continue to look very shite-coloured until Liam Hogan gets a chance to put his side of the story. So, Tommy Graham is still in the frame but I’ll leave it until the next issue of History Ireland in 2018 to see what happens.

Another potential candidate was the ridiculous pseudo-historian Peter Linebaugh (I have already had a go at him, but only in brief) but as I was preparing my critique of him, I found another and more timely target.

James Wilson wrote an article recently in IrishCentral which irritated me beyond measure. You can find it here: (https://www.irishcentral.com/opinion/others/how-the-irish-became-white-is-a-history-book-that-fails-the-history-test)

Until recently, IrishCentral has been one of the highest profile propagators of the myth of Irish Slavery. Under the misdirection of Niall O’Dowd, IrishCentral produced an article which is essentially copied from an article by an ‘expert’ called John Martin (apparently an alias anyway), an article which itself quotes extensively from the work of a well-known racist and Holocaust-denier. After being lobbied for over a year by Hogan and other historians, O’Dowd then wrote a nauseating article (without removing the offending nonsense) which claimed that the Irish were both slaves and indentured servants. I have dealt with this cynical and unpleasant article already (Niall O’Dowd Answers Critics).

Recently, IrishCentral finally removed the offending article and they have now added James Wilson’s article, which is a review of Noel Ignatiev’s book How The Irish Became White. Rather than tackle the Irish Slavery Meme and its supporters directly, James Wilson has produced a poorly-written article about a book which really has little to do with the Irish Slavery Meme as challenged by Liam Hogan.

The first sentence shows that Wilson has no idea what the book is about: “The title of the book is simply a shoddy attempt to conflate Irish suffering with slavery and a cheap attempt to pander to white grievance.” No it isn’t. I don’t like Noel Ignatiev’s book much either. Its fundamental argument, that race is a social construct and that the Irish were forced into becoming racists because of their quasi-white status at the bottom of the ethnic ladder, is overstated. As Wilson says, the Irish were always white. But the Irish Slavery Meme didn’t really exist back in 1995, when Ignatiev’s book was published, and Ignatiev is a radical Marxist, not some ignorant White Supremacist. Why not attack the target IrishCentral itself has just spent several years promoting, rather than attacking a fake target like Ignatiev? Because, of course, that would involve some genuine contrition and a willingness to wash IrishCentral’s dirty linen in public.

And if you’re going to take the right line over the difference between chattel slavery and indentured servitude, then at least read a book or two and do it properly! Don’t produce weak-minded dilettante shite like this. These are important issues and they deserve to be discussed intelligently and properly. The difference between chattel slavery and indentured servitude is not to do with one being voluntary and the other involuntary. Wilson says that: “At no point in US history were the Irish kidnapped from their homeland and brought shackled to America.” Actually, in the years following the Cromwellian Wars, an estimated 12000 Irish people, many of them children, were kidnapped and sent on an involuntary basis to America and to the Caribbean. They weren’t slaves because they had legal rights and their service was time-limited. Most indentured servants were voluntary (but not all). The vast majority of them weren’t ‘worked to death’, or worked harder than African slaves, though some of them did die waiting for their their contracts to run out. (Just as many free people died of malaria, yellow fever and tuberculosis in Virginia and other colonies.) But indentured servitude and the chattel slavery of Africans were different. Fundamentally, radically different, in terms of numbers, time scale and severity of treatment. And it’s important that we get the facts about that right.

In a way, the attitude of IrishCentral reminds me of a character in the film Twelve Angry Men. Juror No. 7 has a ticket to the baseball game, so he votes guilty at first, hoping to get the jury service over quickly. It’s a murder case and a boy’s life is at stake. Eventually, as the time for the game draws near, he changes to not guilty, and is shocked when the people who were just trying to convince him to vote not guilty are angry with him. “What sort of a man are you?” says Juror 11, with disgust.

That’s my attitude towards IrishCentral. This stuff is important. If the folks at IrishCentral have done an about-face and now think the Irish Slavery Meme is worth criticising, then they should do some research and get their facts right. Perhaps they could invite Liam Hogan to write a few articles!

However, if they can’t be bothered doing any research and if they really don’t give a toss about educating the people who use their website about the false nature of the Irish Slavery Meme, then they should stick to the usual crap about leprechauns and recipes for Irish apple cake and leave the serious issues alone.

 

Where’s Liam Hogan’s Twitter Feed?

This morning, I tried to log on to Liam Hogan’s Twitter feed at Limerick1914. Apparently, the account Limerick1914 no longer exists. I’m assuming that Liam Hogan himself hasn’t removed it. So where’s it gone?

Strangely, you can still log on to Twitter and find the account of ‘Bob’, with comments like this:

People tend to forget the Irish were slaves too. My ancestors were Irish and I’m not pissing and moaning.

But the best source for the genuine information seems to have been suspended. Nice one, Twitter! What a shower of useless arseholes …

More on Mike McCormack

Liam Hogan has just posted an excellent response (https://medium.com/@Limerick1914/the-ancient-order-of-hibernians-history-ireland-magazine-and-the-accommodation-of-ahistorical-ec393928e787) to the childish attack on his reputation in the letters section of History Ireland by Mike McCormack (National Historian of the Ancient Order of Hibernians). Hogan makes a fabulous job of demolishing McCormack’s arguments. He also shows that McCormack, far from being a genuine historian with a right to get on his high horse about distortion of history, is a worthless dilettante who cuts and pastes sources without actually referring to the originals at all.

However, this is not the first time that McCormack’s stupidity has damaged the reputation of the organization he claims to love, the Ancient Order of Hibernians.

For example, in 2005, he wrote a ridiculous article (http://www.aohalexandria.org/2016/12/04/ogham-writing-dark-ages-produce-americas-first-christmas-cards/) which takes seriously the discredited claims of the late Dr Barry Fell, who believed that hundreds of scratches and random marks on rocks in the USA were really inscriptions in the ancient Irish ogham script. Fell really surpassed himself when he ‘read’ the following message on a cliff in Wyoming County, WV, in 1982 or 1983.

A ray will graze the notch on the left side, at the time of sunrise on Christmas Day, the first season of the year, the season of the blessed advent of the savior Lord Christ, behold he is born of Mary, a woman.

(If you think the bit about rays falling somewhere on a particular day is familiar, let me remind you that Raiders of the Lost Ark came out just before this, in 1981!) Suffice it to say that from a number of chaotic scratches, Fell claimed to make out a number of ogham letters, and these ogham letters were then interpreted by him as a form of ogham without any vowels, written in a mixture of Old Irish and Latin. For example, having identified a string of ‘text’ as FGBRRMRMBN, Fell interpreted this to mean Feg berir Maire mbena, or, as he claims, ‘Behold, he is born of Mary, a woman.’ I’m no expert on Old Irish but that doesn’t look at all convincing as a real sentence, and the string of letters could be interpreted pretty much any way you want. As Dr John Carey, a Celtic scholar at Harvard said: “Finding these sequences in purported Ogam inscriptions … seems to open the door to unbounded subjectivity: I hope that it isn’t unduly uncharitable to say that I could produce ‘Celtic text’ based on these principles for virtually any series of letters (or strokes) which you supplied”

You can find a full account of Fell’s ‘discovery’ of this supposed ogham message here: https://cwva.org/wwvrunes/wwvrunes_3.html

You can also find an excellent refutation of Fell’s theories here: https://cwva.org/ogam_rebutal/wirtz.html

In another article (http://aoh.theloveclan.net/aboutus.html), McCormack takes equally ludicrous claims about the origins of the AOH seriously. He claims that the Defenders, an agrarian Catholic society of the late eighteenth century, was founded in 1565 with the motto Friendship, Unity, and True Christian Charity. In English? In Ireland in the 16th century? No real historian would accept this claim, which was plainly invented to beef up the antiquity of the ‘Ancient’ Order of Hibernians. (The Buffaloes aren’t Antediluvian either!) There is also no evidence that the AOH was founded in the 17th century.

History provides us with the names of many of these organizations, and even limited details of some. We know, for example, that the motto of the Defenders in 1565 was Friendship, Unity, and True Christian Charity, but the secret manner in which these societies operated left few records for modern analysts. As a result, a true history of their times may never be written. Today’s AOH with its motto “Friendship, Unity, and Christian Charity” is the most recent link in the evolution of these ancient societies. Organized in Ireland for the purpose of defending Gaelic values, and protecting Church and clergy, it is the successor to the secret societies of old.   Although the name AOH can only be traced back to 1641, the organization can claim continuity of purpose and motto unbroken back to the Defenders of 1565.

In other words, this guy has been spreading his nonsense for years. I am no fan of the AOH, but I find it hard to believe that there was nobody in their membership better qualified to be their National Historian than Mike McCormack. How did they end up with this buffoon making them into an international laughing stock? Red faces all round for the AOH!

Irish ‘Slaves’ In The Amazon

In my last few posts, I have switched from attacking Daniel Cassidy and his ignorant supporters. My recent posts have been concerned with Liam Hogan and his heroic struggle against the Irish Slavery Meme, a ridiculous piece of fake history which tries to show that the Irish were sold into slavery in America and the Caribbean and that they suffered worse than the African slaves. Of the people promoting this rubbish, the majority of them are White Supremacists and other Neo-Nazis, while others are people of a strong Irish nationalist bent who like the glow of victimhood they derive from it.

I am not a historian and anyone who is interested in this subject should read Liam Hogan’s excellent work on the subject, where he has patiently and intelligently dissected the lies and nonsense being put forward by the revisionists. However, I have noticed that there is one subsidiary claim about Irish ‘slavery’ which has been spread far and wide, yet it is completely untrue. While Liam Hogan has dealt with the real facts about this (https://medium.com/@Limerick1914/as-intentional-as-the-forgetting-that-follows-82a309014d45) I don’t think he has tackled the false version directly. (If he has and I have missed it, my apologies!)

The false claim is that the first ‘record’ of Irish slaves in the New World was in 1612, when a group of Irish ‘slaves’ were ‘sold’ to a settlement in the Amazon. For example:

Putting two and two together, King James I started sending Irish slaves to the new world. The first recorded sale of Irish slaves was to a settlement in the Amazon in 1612, seven years before the first African slaves arrived in Jamestown. (http://www.thenewportbuzz.com/the-irish-slave-trade-the-slaves-that-time-forgot/7191)

The facts of the matter are quite clear. In 1612, a group of Munster Irish settlers went to the Amazon. They were led by two brothers from Youghal called Purcell. None of them were slaves. They went voluntarily, with the aim of growing tobacco and trading with the English and the Dutch. Here’s one source that tells it like it is, without any fake claims of slavery:

The first Irish settlement in Latin America is thought to have been along the Amazon, set up by the Anglo-Irish tobacco trader Philip Purcell in 1612. Purcell and a colourful character who followed him in 1620, Bernard O’Brien …

Who is this libtard revisionist trying to whitewash Irish slavery out of the record? Actually, this is from a book (Wherever Green Is Worn: The Story of the Irish Diaspora) by that well-known bleeding heart, snowflake and Brit-lover Tim Pat Coogan (yes, I’m being sarcastic, and why the f*** not?)

So, if these people were free men and not Irish slaves, why do so many people online repeat the nonsense that they were slaves? The answer is that it is based on a misinterpretation of one of the main texts in the development of the Irish slaves meme, an article called England’s Irish Slaves (1995) by Robert E. West.

This article (http://www.ewtn.com/library/humanity/slaves.txt) is one of the principal texts which conflates and confuses slavery with indentured servitude and has therefore given rise to the myth of Irish slavery. However, it doesn’t state that Irish people were sold into slavery in 1612 in the Amazon. Here’s what it says:

Records are replete with references to early Irish Catholics in the West Indies. Gwynn in Analecta Hibernica, states: ‘The earliest reference to the Irish is the establishment of an Irish settlement on the Amazon River in 1612.”(1)

West wasn’t saying these were slaves. He was setting out the context for the Irish in the Americas. Someone else has then looked at this and because of the provocative title with the word ‘Slaves’ in it, has assumed that these Irish people were unfree. As with so many elements of the Irish slavery meme, bad reading of texts and endless copying of secondary sources without checking the facts has turned this baseless nonsense into ‘a thing’.

History Ireland Apologises

There has been some great news over at Liam Hogan’s Limerick1914 Twitter feed. As you may remember, Liam was unjustly attacked by the ‘National Historian’ of the Ancient Order of Hibernians, Mike McCormack, in a letter in the pages of the magazine, History Ireland.

Now, the editor of History Ireland has apologised. I suspect that they realised how damaging this matter was to their reputation. While the apology is gracious and I am delighted for Liam Hogan’s sake, I am not sure if I will ever buy a copy of the magazine again. Robust debate is fine and personal attacks should be avoided in publications of that type (that’s what blogs like this are for!), but there is another issue which is in many ways far more important. Should Mike McCormack be allowed to publish a letter in a history magazine which contains claims about the existence of documents of parentage recording the breeding of Irish girls with Mandingo warriors, documents which obviously don’t exist? In other words, I wouldn’t publish a letter making fake claims like this, except to mock it and rip it to shreds, and I don’t think History Ireland should either. Anyway, here is the apology. Comhghairdeas leat, a Liam. Coinnigh ort leis an dea-obair!

Apology to Liam Hogan

In the September/October 2017 edition of History Ireland I published a letter from Mr Mike McCormack of the Ancient Order of Hibernians in America headed ‘The Irish and slavery’. Mr McCormack’s letter took issue with an earlier article by John Donoghue but also made personal reference to Mr Liam Hogan, who co-authored an article published in the March/April 2016 edition of History Ireland entitled ‘The Irish in the Anglo-Carribean: servants or slaves?’.

I acknowledge and accept that Mr McCormack’s letter unfairly targeted Mr Hogan, denigrated his professional reputation and disparaged his motivations in carrying out his important research into the topical issue of the Irish slaves myth. Specifcally, I accept that Mr Hogan was accused of engaging in “Irish American bashing” and being a “bigot”.

I acknowledge that Mr Hogan is a respected librarian and historian who has carried out extensive and diligent research and work on this topic which has been fair, ethical and subject to the appropriate rigours of scholarly historical research. I acknowledge and agree that at no stage has Mr Hogan been in any way intolerant of others or bigoted and that the allegation to the contrary should not have been published.  History Ireland is committed to being a forum for robust academic discussion but does not condone personalised attacks such as was contained in this letter. We regret that we failed to live up to this principle on this occasion.

I apologise unreservedly to Mr Hogan on behalf of History Ireland. I acknowledge and regret the damage to his reputation that the publication of Mr McCormack’s letter has caused. Mr Hogan’s own response to the letter will appear in the November/December 2017 edition of History Ireland.

Tommy Graham

Editor

Of Irish Slaves and Irish Slang

I have recently had cause to criticise the absurd ‘Irish Slavery Meme’ which has been challenged by a number of historians, most notably Liam Hogan of Limerick. While this may seem like a deviation from the aims of CassidySlangScam, which is primarily about the Irish language and more specifically about the ridiculous fake Irish etymologies produced by the late Daniel Cassidy, there are clear parallels between these two dishonest sets of claims.

In both cases, a meme which is almost entirely rubbish is being circulated virally, often by horrible people with a particular agenda. With Cassidy’s work, many of his supporters are naïve and foolish people who believe they are defending the Irish language when they support Cassidy’s ridiculous made-up rubbish. With the Irish Slavery Meme, many of them are White Supremacists who claim that their ancestors had it worse than African slaves but you won’t find them bitching and moaning and asking for positive discrimination, blah blah blah …

In both cases, the meme is of relatively recent origin. Cassidy’s ludicrous nonsense first started to spread when he published his first articles in 2003. The Irish slavery meme has precursors going back over a hundred years in the work of Thomas Addis Emmett but didn’t go mainstream until  the publication of To Hell or Barbados, a highly inaccurate book written by a journalist (not a historian) and published in 2001. It has never had any currency among genuine historians.

In both cases, there is a core of genuine information surrounded by immense quantities of guff. In both cases, the genuine information is non-controversial and accepted by both sides. In the Cassidy case, there is a handful of derivations which are accepted (shebeen, puss, phoney etc.) by all dictionaries but most of Cassidy’s claims link English expressions to made-up ‘Irish’ phrases. In the Irish Slavery meme, there is no doubt that a certain number of people were essentially kidnapped from Ireland and transported against their will to the colonies (especially for a few years in the 1650s) where they were forced to work as indentured servants for a number of years. The followers of this meme vastly inflate the numbers involved, claim that the indentured servants were slaves or were treated worse than slaves, and that this ‘Irish slave trade’ continued for hundreds of years.

In both cases, we find some of the same names supporting this rubbish: IrishCentral and Niall O’Dowd; Donnacha DeLong; Mike McCormack.

In both cases, the fakeness of most of the evidence presented can easily be established. It’s just that people are either too lazy to go looking for it or unwilling to have their fantasy version of the world challenged by facts.

In both cases, anyone who argues that this meme is fake news and completely untrue is verbally attacked by people who claim that their position is ‘anti-Irish’ or Anglophile, or that they are ‘deniers’, as if denial of lies is a bad thing!

In both cases, this results in the claim that orthodox academia has somehow suppressed the truth about the Irish origins of American slang or the suffering of hundreds of thousands of Irish slaves and that these ‘truths’ should be acknowledged by academics or taught in schools – even though there isn’t a shred of evidence that these things happened.

Twit of the Month: Mike McCormack – fake historian, scribbler of doggerel and plagiarist

I was unsure whom to bestow my Twit of the Month Award on this September, but then another shitstorm developed on social media in relation to Liam Hogan’s excellent work debunking the racist myth of Irish Slavery. The only popular non-local Irish history magazine, History Ireland, published a letter by a dimwit who is apparently the National Historian of the Ancient Order of Hibernians, a bunch of conservative homophobic Catholic bigots. You can see a picture of him above. He seems to be wearing some kind of leprechaun suit and looks like Donald Trump’s even more evil twin brother – or perhaps Val Doonican with a serious habit.

Many real historians and sensible and decent people from all walks of life were dismayed that this delusional cretin, whose name is Mike McCormack, was given a platform to publish such a childish, petulant and insulting letter in Ireland’s only bimonthly history magazine. History Ireland doesn’t have a great record in this respect. I have already criticised it in this blog for an appalling article by Bob Curran about Irish vampires but this is really completely indefensible. I will never buy another copy of this magazine and that’s a promise.

I am not going to go through every lie and piece of arrogant nonsense in Mike McCormack’s long-winded and ignorant rant. Other people will do that better than I could. They will point out that the population of Montserrat were never ‘70% Irish slaves’, that the difference between slavery and bonded servitude is real and existed long before political correctness, that there is no evidence that Goodwife Glover was even a bonded servant, never mind a slave who escaped from anywhere. They will point out that the documents of parentage detailing the organised rape of young Irish girls by Mandingo warriors are a lurid, racist fantasy, and that this nonsense wasn’t discussed before about 20 years ago because it hadn’t been invented yet. This man is a stupid, talentless amateur, not a historian.

As for his ‘poetry’, this rubbish about a Mass Rock is an example of the pathetic doggerel this man writes:

For this was a special celebration,

Testing the faith in which they believe;

Though it was a time of tribulation,

This was the mass on Christmas Eve.

 

How they suffered; how much they gave;

Just so they could worship their God,

They left a lesson for us to save,

And a memory that cannot be marred.

 

Does the rhyme God/marred work anywhere? Even in New York?

It will come as no surprise to readers of this blog that not only is this man a crap poet and a fake as a historian, he is also a supporter of the late Daniel Cassidy, the fantasist and liar who is the primary target of this blog (just like Niall O’Dowd of IrishCentral and the Irish Echo, Irish America’s answer to Joseph Goebbels, and Donnacha DeLong, the man who put the dick in anarcho-syndicalism.) However, I must say, the way McCormack chose to pay tribute to Cassidy was very odd. Even though imitation is the sincerest form of flattery, plagiarising substantial portions of an article by Cassidy without acknowledgment seems a somewhat dubious way of showing your respect. (Cassidy is mentioned in McCormack’s article, but it certainly doesn’t say that Cassidy wrote much of it.)

Here are the two articles. One (in bold) is Cassidy’s original article from the San Francisco Chronicle of 1998, while the other (italicised) is a 2009 article (republished in 2011) from the Irish Echo with McCormack’s by-line. Read both of them carefully, and note how much was copied, shared or liberated by Mike McCormack from the original article:

http://www.sfgate.com/opinion/openforum/article/

Churches of Fire in Ireland and the South

ALTHOUGH IT HAS been more than 20 years since Alex Haley’s “Roots” first hit the top of the best-seller list, it is still the most widely read novel written about African-American history. What is less known is that before his death, Haley was working on another book concerned with “roots.” This new story would begin not in Africa however, but in Ireland.

Alex Haley was an Irish African American. A people that both communities have chosen to forget, descended not from the shipwrecked sailors of the Spanish Armada but from the slave ships of Liverpool and the coffin ships of the Great Famine of Ireland.

Yet, until recently, few in either community have spoken about their shared past. Author and MacArthur Genius Award recipient Ishmael Reed has written and spoken often of his Irish and African roots. African Americans such as Muhammed Ali and writer Alice Walker have confirmed their Irish ancestry. Other Irish African Americans include jazz greats Billie Holiday, born Eleanora Gough Fagan, and Ella Fitzgerald.

Intermarriage in the 19th and early 20th centuries was certainly not common, but from the very beginning of the Irish and African entries into the New World, the relationship between the two races was complex and intense. A study of the “Bloody Ould Sixth Ward” turned up a number of Irish-African-American families living in New York’s largest Irish ghetto before the Civil War. Flying in the face of conventional wisdom, these interracial couples were able to live there peacefully during a time of massive riots, labor strife and gang wars. Less dramatic than intermarriage is the fact that after the Famine emigration, Irish and African Americans lived together in countless slums and shantytowns. Both were exiled peoples, forced from their native lands. Both lost their language, yet both held onto their identities through their music, their dance and their religion.

Finally, both formed gangs so powerful that they first ruled the streets and were later transformed into powerful political organizations.

Nevertheless, the relationship between Irish Americans and African Americans has been reduced by many to a black-and-white snapshot of mutual antipathy, epitomized by incidents ranging from the New York City Draft Riots of 1863 to the South Boston anti-busing conflagrations of the 1970s.

Omitted from this neat equation however, is a rich and forgotten history that stretches from the ancient fortresses of the Ulster kings, who traded with merchant princes of Africa two centuries before Christ, to Pete Williams’ dance hall in The Five Points neighborhood of New York, where author Charles Dickens was startled by the sight of “Paddy” and black revelers dancing together.

A history that can only be found in New York’s Old Bowery, where the children of the Famine emigrants cheered when the Black Laborer’s Union and the Fenian leader O’Donovan Rossa paraded up Baxter Street together in 1871 to fight for the eight-hour workday. Is it possible that the “lost chord” at the heart of the American experience lies hidden within these forgotten moments? The history that is as filled with dance and music as it is with violence.

Today, many of the obstacles that held Irish Americans back have been surmounted. But the African American struggle against injustice continues.

In July 1998, as Roman Catholic churches were torched all across Ulster, we are reminded of the black churches burned in the American South; the specter of the three Irish Catholic Quinn brothers, incinerated in their beds July 12 by a gasoline bomb thrown into their County Antrim home by Protestant extremists, recalls the fate of James Tate, dragged to death behind a pickup driven by Alabama white supremacists, simply because he was an African American.

The novelist Peter Quinn asked, “Could the parallels between the Irish and the Africans prove more than a coincidence? Might these two peoples share not only a journey, but a destination?”

Perhaps then the night skies of Belfast and Birmingham will no longer burn. Perhaps then, children will no longer perish in the churches of fire. Perhaps then we will be able to hear the echoes of Irish fiddlers and African banjo players mingling over the rooftops of our cities.

 

And here is Mike McCormack’s plagiarized version of the same article, originally published in the Irish Echo in September, 2009:

 

http://irishecho.com/2011/02/the-black-the-green-meeting-at-the-crossroads-of-shared-history-2/

The Black and the Green: meeting at the crossroads of shared history

 

Roots had been about his family tree on his father’s side; his new novel would be about the branch of his family, traced through his grandmother – the daughter of a black slave woman and her white master.

Haley died before he could complete the story, but at his request, it was finished by David Stevens and was published as “Alex Haley’s Queen.”

That story did not begin in Africa, but in Ireland, for Alex Haley was an Irish-African American – a member of a group of people that both the Irish and African communities have forgotten, but a group that deserves to be remembered.

It was a group descended from the slave ships of Africa and Liverpool, and the coffin ships of Ireland’s Great Hunger.

Haley was as proud of his Irish roots as he was of his African ones.

The late Daniel Cassidy, director of the Irish studies program at New College of California in San Francisco, said that while few in either community recognized their shared past, MacArthur Genius Award winner, Ishmael Reed, often wrote and spoke of his Irish and African roots and people like Muhammed Ali – in Ireland just last week – and writer Alice Walker have also held up high their Irish roots.

Other African-Irish American notables include Billie Holiday, born Eleanora Fagan, and Ella Fitzgerald as well as, of course, President Barack Obama.

From the beginning of Irish and African arrival in the New World, the relationship between the two races was furthered by their common social position.

Tired of biased treatment, a group of workers met at John Hughson’s waterside tavern in New York City in the winter of 1740-41 to plan an insurrection on St. Patrick’s Day. The conspirators were a mixture of slaves and low-wage laborers of many nationalities, but the leaders were David Johnson, who swore he would help to burn the town, and kill as many white people as he could (meaning rich people for Johnson was white), John Corry, an Irish dancing-master, who promised the same, and an African-American named Caesar. Eventually they burned down Fort George, the governor’s mansion, and the imperial armory – all symbols of Royal authority and the instruments of ruling-class power in British New York. The British put down the rising and 13 were burned at the stake, 21 were hanged, and 77 were transported out of the colony as slaves or servants.

The corpses of two of the hanged leaders dangled in an iron gibbet on the waterfront as a lesson to others. As the bodies decayed, observers noted a gruesome transformation. The corpse of the Irishman turned black and his hair curly while the corpse of Caesar, the African, bleached white. It was accounted by the bigoted WASP society as proof that there was no difference between the blacks and the Irish.

That event is only a small part of a history of two groups that had suffered the same violence of the lash, the gallows and a ship’s dark hold just for being who they were.

Today, not only is their amicable association being misunderstood and eliminated from history, but tales of conflict between them have been credited to race alone in order to hide to hide the broader truth.

In the 19th and early 20th centuries, intermarriage was not uncommon and studies of the Five Points, the Bloody Old Sixth Ward and the Central Park Shantytowns in New York reveal a number of African American families living in New York’s largest Irish ghettos before the Civil War.

Despite the prejudiced attitude of society in general, interracial couples were able to live there peacefully amid crime, riots, labor strife and gang wars. After the Great Hunger immigration, Irish and African American families lived together in the slums and shanty towns of all of America’s largest cities.

Both were exiled peoples who were forced from their native lands and had lost their language; yet both held onto their identities through their music, dance and religion. Omitted from today’s understanding is a rich and forgotten history of mutual tolerance that stretches from the ancient fortresses of Ireland’s Ulster kings, who traded with merchant princes of Africa two centuries before Christ, to Pete Williams’ dance hall in The Five Points neighborhood of New York, where author Charles Dickens was startled by the sight of ‘Paddy’ and black revelers dancing together.

The black dancers swapped steps and rhythms with the Irish, blending into an art form which found expression on the American stage.

In an article in the “International Tap Newsletter,” Jane Goldberg wrote that tap dancing came out of the lower classes, developed in competitive “battles” on street corners by Irish immigrants and African American slaves.

Another writer in the newsletter suggested that only in the great American melting pot could Irish jigs combine with African shuffles and sand dances to form an entirely new and exciting art form.

According to writer and critic Clive Barnes, it was the Irish clog dancers who started tap dancing, but these Irish forms were clearly grafted onto existing dances that came directly from Africa.

An early example of this story was the solo presentations of Johnny Durang, an Irish dance master in Philadelphia, who first gave Irish step dancing a theatrical form through his on-stage performance of the hornpipe. He was also apparently the first Irish person to blacken his face for performances. As blackface led to Minstrel Shows, the music changed from Irish to jazz and tap dancing to new rhythms evolved as well.

Irish and African laborers also created a history that can be found in New York’s Five Points, where the children of Irish immigrants cheered when the Black Laborer’s Union and the Fenian leader O’Donovan Rossa paraded up Baxter Street together in 1871 to fight for the eight-hour workday.

Another great connection was made with the contributions to the anti-slavery debate made by the flamboyant Irish nationalist leader, Daniel O’Connell.

In 1845, black leader Frederick Douglass traveled to Ireland and met and befriended the Irish nationalist leader and was pleased to be called the “Black O’Connell.”

When Douglass went to Ireland, he saw countless dead and millions of starving people eating grass. He wrote a friend of how the people of Ireland lived in the same degradation as American slaves.

He said, “I see so much here to remind me of my former condition I should be ashamed to lift my voice against American slavery but that I know the cause of humanity is one the world over.”

In a letter to William Lloyd Garrison, founder of the American Anti-Slavery Society, he wrote: “I have undergone a transformation. I live a new life. I gaze around in vain for one who will question my equal humanity, claim me as a slave, or offer me an insult.” Daniel O’Connell, the Irish Liberator, had sympathy for the cause of liberty everywhere, and was especially known for his public denunciations of slavery in America.

When southerners sent him money for his work in Ireland, he sent it back, calling it a bloodstained offering, saying he would never purchase the freedom of Ireland with the price of slaves.

Professor Patricia Ferreira, of Norwich University, concludes that although from a young age Douglass possessed the inclination to be a leader, Ireland was the site where this trait blossomed.

Ireland was also the site, according to Professor Bill Rolston, where Douglass honed both his oratorical and political skills. He returned to the U.S. transformed by his Irish experience and went on to become one of the greatest orators of the 19th-century.

The “lost chord” at the heart of the Irish-African experience in America lies hidden within these and many more forgotten moments.

Today, much of the prejudice against Irish Americans and African Americans has been overcome, but occasionally reminders appear.

In July 1998, as Roman Catholic churches were torched all across Northern Ireland, we were reminded of the black churches burned in the American South; the specter of the three Quinn children, incinerated in their beds by a gasoline bomb thrown into their County Antrim home by loyalist extremists, recalls the fate of James Tate, dragged to death behind a pickup driven by Alabama white supremacists, simply because he was black.

We have long prayed for a time when the night skies of Belfast and Birmingham will no longer burn and children will no longer perish in churches of fire.

Hopefully, that time has finally arrived.

 

Mike McCormack is National Historian of the Ancient Order of Hibernians.

There you have it! Mike McCormack – fake historian, poetaster, plagiarist and September’s CassidySlangScam Twit of the Month!

The Downside of Twitter

I have to say, I don’t tweet. I can see that it’s useful but it seems to me that it suffers from the same problems as many other internet-based activities. Unfortunately, much of the recent activity surrounding a tweet on Cassidy’s work by the Rubber Bandits shows the same dreary, depressing lack of common sense which has bedevilled the whole debate about Daniel Cassidy and his works.

Having said that, it’s not all bad news. A number of people like Ciara Ní Aodha, Eoin Ó Murchú, Liam Hogan, Ronan Delaney, James Harbeck, Ben Walsh, Cruiskeen Lawnmower and Donald Clarke called the list of ‘etymologies’ given by the Rubber Bandits for the bullshit they are.

However, others just reeled off the same old crap we’ve seen any number of times before. The Rubber Bandits came out with the same old shite about how there were lots of Irish speakers and so there’s nothing implausible about the idea that the Irish contributed to slang. No, there’s nothing implausible. But where’s the evidence?

And that is really the problem with the internet. Someone posts that they heard that jazz comes from Irish teas. (There are loads of possible origins and the Irish one is pretty much bottom of the list.) Someone else heard that Uncle Sam comes from the Irish acronym SAM (Stáit Aontaithe Mheiriceá = USA). Even though Uncle Sam dates back to 1775, before the USA came into existence. They think so long comes from slán, apparently, even though most sources trace it back to the German Adieu so lange (Goodbye for now) or a Scandinavian equivalent. Then some other dimwit decides to throw in a recommendation to Thaddeus Russell’s book, The Renegade History of the United States, because it gives loads of slang of Irish origin. Except that slang is copied verbatim from Daniel Cassidy’s book, so it’s full of rubbish which has been comprehensively debunked here and elsewhere. And yet another numpty takes the definition of dúid given by the Rubber Bandits (a foolish-looking fellow defined by his clothing choices) seriously and tweets that it’s great that Irish has such a word. Of course, it doesn’t. This is the meaning of dúid:

dúid, f. (gs. ~e, pl. ~eanna).1. Stump. Rud a ghearradh (amach, aníos) ón ~, ó bhun na ~e, to cut sth. right down to the stump. Chuir an tarbh an adharc go bun na ~e, go filleadh ~e, ann, the bull stuck his horn right into him. 2. (a) Stumpy object, protuberant part; (short) horn, (cropped) ear, tail. (b) Short-stemmed (clay) pipe. 3. (Craned) neck, throat. ~ a chur ort féin, to crane ones neck; to turn ones head shyly away; to eavesdrop; to mope around. Greim ~e a fháil ar dhuine, to grasp s.o. by the neck, to fasten on s.o. Rud a chur ar do dhúid, to swallow hard at sth., to gulp sth. down ones throat. 4. (a) Stumpy person. (b) Mopish, shy person; numbskull. (Var:~eán m)

Anything there about clothing choices? Another twat opines that: “A lot of what he says is completely reasonable but about 50% requires a deeply held nationalist belief system.” Anyone who thinks 50% of what Cassidy says is reasonable should realise they’re an idiot and stop tweeting before double-glazing salesmen and other assorted conmen recognise what they are and find out where they live.

Then there is some dimwit called Michael Ireland, who tweeted that: Many of these slang words were based on broken Gaelic brought to New York by famine survivors. Well, thanks for that! Pure Cassidese bullshit! The interesting thing is that when you look in his twitter feed, he just retweets any right-wing, homophobic, racist, Islamophobic, Tea Party shite he can find. Not hard to see why a thick bastard like this fell for Cassidy’s tosh …

What really frustrates me is that the internet may be a wilderness full of trolls and losers but it’s also the greatest library that has ever existed. You can look up almost anything and get real, valid answers, virtually instantly. Yet how many people tweeting around this subject looked up an online Irish dictionary to confirm whether gaosmhar is really the Irish for a wise person? (It isn’t.) How many of them bothered to check the veracity of the suggestions they were making before they posted them? Hardly any – certainly not the Rubber Bandits themselves, anyway!

There seems to be some strange notion that instead of looking for evidence to prove or disprove the accuracy of the claims being made, the required response is to flounder in ignorance and talk endlessly around the subject. Because in cyberspace, apparently, all truth is relative and nothing can be proven.

Bollocks to that! Truth isn’t relative and there is nearly always evidence. If Uncle Sam dates back to before the USA, why even suggest that it comes from the Irish acronym for the USA? Why not just look up the facts and reject it from the start rather than continuing to spread rubbish and look stupid? Or perhaps the two minutes checking the veracity of what you’re saying is considered too great a waste of time. After all, you could be spending those two minutes tweeting another piece of absolute shite dredged up from the top of the back of your head …