Tag Archives: Twitter

Cluanaire Eile

Nuair a d’fhoilsigh Daniel Cassidy, nach maireann, a chnuasach cacamais How The Irish Invented Slang deich mbliana ó shin, ba chóir go dteipfeadh go hainnis air láithreach. Caimiléir agus naircisíoch a bhí in Cassidy, duine a bhain feidhm as a scileanna mar shlíomadóir le post a fháil mar ollamh i gcoláiste beag in California gan oiread agus céim bhaitsiléara a bheith aige. Ní raibh Gaeilge ar bith aige agus ní raibh tuiscint ar bith aige ar an teangeolaíocht. An chuid is mó de na frásaí ‘Gaeilge’ atá luaite sa leabhar mar bhunús fhocail bhéarlagair Bhéarla, chum Cassidy féin iad agus ní raibh focail ná frásaí dá leithéid riamh ann sa teanga s’againne.

Agus sin ráite, bhí sé de nós ag Cassidy plámás agus béal bán a dhéanamh le cuid mhór daoine mór le rá: scríbhneoirí, fíorléachtóirí ollscoile, ceoltóirí agus mar sin de, agus thug na ‘cairde’ sin léirmheasanna maithe dó le cur ar chúl a leabhair bhréagaigh. Mar gheall air sin, cuireadh dallamullóg ar a lán daoine agus shíl siad go raibh substaint éigin ag baint leis na teoiricí bómánta a bhí ag Cassidy. Straitéis eile a d’úsáid sé lena chosaint féin ar cháineadh na saineolaithe ná a mhaíomh go raibh comhcheilg ollmhór ann a raibh teangeolaithe acadúla agus lucht foclóírí páirteach ann. Dar leisean, bhí na saineolaithe Anglaifiliacha seo ag iarraidh an fhírinne go bhfuarthas focail ar nós baloney agus wanker ón Ghaeilge a cheilt le stádas an Bhéarla a ardú! Ar ndóigh, ní raibh sa chomhcheilg seo ach finscéal eile de chuid Cassidy, agus ní ghlacann an saol acadúil lena theoiricí cionn is nach bhfuil i ‘saothar’ Cassidy ach raiméis amaitéarach, amaideach gan fianaise.

Mar gheall ar na bréagadóiri a thug tacaíocht don bhocamadán naircisíoch seo, deich mbliana i ndiaidh fhoilsiú an leabhair How The Irish Invented Slang, bíonn daoine ag nochtadh ar an idirlíon go fóill ag rá gur fíric an píosa seo nó an píosa sin amaidí ó leabhar Cassidy, nó gur chóir glacadh leis an leabhar iomlán mar fhíorthaighde. Roinnt laethanta ó shin, nocht bómán eile den chineál seo ar Twitter. Mhol an duine seo, Mary Ann Pierce, do dhaoine a bhí ag déanamh taighde stairiúil ar stair na Gaeilge labhartha sna Stáit gur chóir dóibh How The Irish Invented Slang a léamh. Nuair a fheicim bómán éigin mar seo ag áitiú ar dhaoine a gcuid airgid a chur amú ar leabhar bréagach Cassidy, bím ag coinneáil súil amach d’fhianaise na comhcheilge. Cad chuige? Bhal, is cinnte go bhfuil comhcheilg ann maidir le leabhar Cassidy. Comhcheilg de shlíbhíní gustalacha i Meiriceá a bhfuil cinneadh déanta acu an fhírinne faoi Cassidy a bhrú faoi chois agus beag is fiú a dhéanamh den teanga s’againne.

Is féidir roinnt giotaí eolais a fháil ar Mary Ann Pierce ar line. Bhí sí rannpháirteach i bhfeachtas le teach pobail stairiúil i Nua-Eabhrac a shabháil le – iontas na n-iontas – Peter Quinn, an cara ab fhearr le Cassidy, agus le (John) Joe Lee, a scríobh léirmheas ardmholtach ar an chacamas seo do chúl an leabhair. Chomh maith leis sin, tá baint aici leis an Irish American Writers and Artists Association, eagraíocht a bhunaigh Cassidy le dornán dá ‘chairde’. Nuair a mholann duine ar bith an leabhar seo don phobal, is fíorannamh nach mbíonn fianaise den drong lofa caimiléirí seo ann, drong atá ag iarraidh an fhírinne a bhrú faoi chois agus níl fáth ar bith agam a chreidiúint nach amhlaidh atá sé sa chás seo fosta.

Amadán na Míosa, Mí Iúil 2018 – Matthew Walther

Is é Amadán na Míosa an mhí seo ná diúlach darb ainm Matthew Walther. Is iriseoir é, dar leis féin. De réir cosúlachta, is comhfhreagraí náisiúnta é le The Week (cibé rud é sin) agus tá cónaí air in Michigan. Níl a fhios agam an Gael nó Meiriceánach nó Gearmánach é. An t-aon eolas atá agam air ná gur Caitliceach den eite dheis agus conspóidí gairmiúil é. I ndiaidh an Reifrinn ar an ghinchealú i mí Bhealtaine, chuir sé an méid seo suas ar Twitter:

Ireland is such a joke. “Look at us, we’re nice modern anticlerical progressives. Our prime minister has a quaint title in a made-up language invented by Yeats and Lady Gregory out of boredom. We kill babies and allow corporations to hoard their ill-gotten gains here.”

Tá seantaithí againn ar chonspóidithe gairmiúla den chineál seo in Éirinn: ní gá ach Conor Cruise O’Brien agus Kevin Myers a lua. Agus mar a bhí amhlaidh i gcás an Cruiser agus My-arse, bíonn daoine mar seo ag déanamh dhá rud: déanann siad simpliú ar cheisteanna atá casta íogair (we kill babies) agus an méid atá le rá acu, níl ann ach raiméis sheanchaite neamhbhunúil. Níl Gaeilgeoir ar bith beo nár chuala miotais gan chiall den chineál seo na céadta uair roimhe.

Agus creid uaim é, is miotais iad. Ní raibh Gaeilge ar bith ag WB Yeats agus cibé Gaeilge a bhí ag an Bhantiarna Gregory, ní raibh baint ná páirt aici le hathghléasadh na teanga san Athbheochan, cibé ról a bhí ag an leadrán sa scéal. De ghnáth, deirtear gur de Valera a chum an Ghaeilge, ach nach cuma – níl ceachtar den dá leagan ceart!

Agus ar ndóigh, cé go ndearnadh a lán athruithe ar an teanga le cúpla céad bliain anuas, tá bunús na bhfocal agus na struchtúr sa teanga a bheag nó a mhór mar a bhí dhá chéad bliain ó shin. Rinneadh aistriúchán Bedell den Bhíobla sa tseachtú haois déag ach is beag rud sa leabhar sin nach bhfuil intuigthe ag duine ar bith a bhfuil Gaeilge mhaith aige nó aici sa lá atá inniu ann.

Mar sin de, níl sa raiméis seo ach bleadaireacht dhrochmhúinte aineolach.

An t-aon teachtaireacht atá ag féinspéisithe gan tallann mar Walther ná: Is mise an duine is tábhachtaí ar chlár an domhain. Éistfear le mo ghlór! Caithfear éisteacht! Mar sin de, cuimhnigh ar ainm Walther. Agus má fheiceann tú an t-ainm sin ar alt, ná léigh é. Níl rud ar bith fiúntach le rá ag leithéidí Walther, agus is beag is fiú do chuid ama a chur amú lena gcuid amaidí.

Where’s Liam Hogan’s Twitter Feed?

This morning, I tried to log on to Liam Hogan’s Twitter feed at Limerick1914. Apparently, the account Limerick1914 no longer exists. I’m assuming that Liam Hogan himself hasn’t removed it. So where’s it gone?

Strangely, you can still log on to Twitter and find the account of ‘Bob’, with comments like this:

People tend to forget the Irish were slaves too. My ancestors were Irish and I’m not pissing and moaning.

But the best source for the genuine information seems to have been suspended. Nice one, Twitter! What a shower of useless arseholes …

Put It Up On The Web, Limerick Traitors!

Hats off to Murchadh Mór. Not only has he written an excellent article on The Rubber Bandits’ foolish post about Cassidy’s fake etymology on Nós, and a post giving a number of genuine words which derive from Irish, he has also posted a pic of a document which gives the real origins of the words given by the Rubber Bandits in their list.

Unfortunately, the Rubber Bandits themselves seem unwilling to post the truth on this subject. When Murchadh Mór asked them to circulate the true list, this was their reply:

Stuff about Cassidy being dubious was shared under the original thread. We commented on it, too. It would have been seen.

It’s disappointing to see them refusing to do the right thing here. You see, what they’re failing to acknowledge here is that this isn’t a level playing field. In the world in general, and to an even greater extent on social media, nonsense has longer legs than sense, and lies are faster and better runners than the truth. The figures for shares and likes show that. The original (wrong) post got far more than Murchadh Mór’s corrections.

Why? Well, for a number of reasons. Because lies sparkle and shine, because they can be as glittery and bright and attractive as the human imagination can make them. All truths can be are what they are. Because lies are presented as simple certainties, while the truth is often messy and complex. Because the truth doesn’t have an agenda, while lies are often blended with xenophobia and hatred, which tastes like honey to many people. Because people’s memories are fickle and they selectively filter out anything that doesn’t make a good narrative, which is why the thousands of times homeopathy fails are ignored but the one time where it coincides with a sudden improvement is proof that homeopathy works (mar dhea). (And perhaps it also explains why the definition of the English word dude is given as the definition of the Irish word dúid in the original list of nonsense given by the Rubber Bandits. Or perhaps someone was just lying … !

Because of these facts, it makes me wonder what the real story is about the RB’s post on Cassidy. Who wrote it? Did the RBs themselves write it, or was the (mis)information supplied to them by somebody else? A friend, a relative, a fan? Someone they don’t want to offend by getting off the fence and telling it like it is?

William Blake wrote that ‘the road to Hell is paved with good intentions’. So just remember this. Cassidy wasn’t a nice man who got it a bit wrong. He was a malicious fraud and people who support him are choosing lies over truth. It’s that simple. And as I’ve said above, lies already have an inbuilt advantage over the truth, so for fuck’s sake, lads, let’s stop giving liars and their falsehoods a head start.

JUST COPY THE POST, YA GOWLS!!!

More on Shanty

One of the most disappointing and irritating things about the recent flurry of Twitter activity surrounding a tweet by the Rubber Bandits was that several people (the Rubber Bandits included) tweeted that ‘the Irish’ for old house is ‘Sean Tí’.

Since the efforts of the Irish state to provide you with a basic knowledge of your own linguistic heritage obviously failed woefully because YOU WEREN’T PAYING ATTENTION, here’s a brief Irish lesson:

The Irish for ‘old house’ is SEANTEACH, pronounced SHANCHAH, with the ‘cha’ as in cha-cha-cha.

The Irish for ‘house’ is teach. It’s only in the genitive. means ‘of a house’, so doras tí is door of a house. But on its own means nothing.

Sean is an adjective. Most adjectives in Irish come after the noun, so teach mór is a big house. However, a handful are prefixes which are attached to the noun. So it’s seanteach. Not sean teach or sean-teach. And still less sean tí or sean-tí.

As for the question of the meaning, imagine that you are standing in a mining camp out in the wilds somewhere. You have just chopped down some trees and built yourself a rough cabin. One of your neighbours comes up and says,

“Hi Séamus, nice house! What do you call a house like that in your language?”

“Well, sure, I call it seanteach, which in my language means ‘old house’.”

And your neighbour scratches his head and says,

“So you’ve just finished building the thing, and your hand sticks to the wall on account of all the pine resin oozing from the freshly-cut logs, but you call it an old house?”

“Aah, but you’re forgettin’ dat I’m Irish, and we have a reputation for quirkiness, eccentricity and irrationality to uphold, so we do!”

Yeah, right, you gowls! And then there’s the fact that we have one book written as a memoir in Irish (Micí Mac Gabhann, Rotha Mór an tSaoil) by a Donegal man who joined the gold rush and lived in a mining camp. When he refers to the houses in the camp, he uses the words bothán, cábán, teach and sometimes cábán tí. He never talks about seantithe. And why the fuck would he?

The Downside of Twitter

I have to say, I don’t tweet. I can see that it’s useful but it seems to me that it suffers from the same problems as many other internet-based activities. Unfortunately, much of the recent activity surrounding a tweet on Cassidy’s work by the Rubber Bandits shows the same dreary, depressing lack of common sense which has bedevilled the whole debate about Daniel Cassidy and his works.

Having said that, it’s not all bad news. A number of people like Ciara Ní Aodha, Eoin Ó Murchú, Liam Hogan, Ronan Delaney, James Harbeck, Ben Walsh, Cruiskeen Lawnmower and Donald Clarke called the list of ‘etymologies’ given by the Rubber Bandits for the bullshit they are.

However, others just reeled off the same old crap we’ve seen any number of times before. The Rubber Bandits came out with the same old shite about how there were lots of Irish speakers and so there’s nothing implausible about the idea that the Irish contributed to slang. No, there’s nothing implausible. But where’s the evidence?

And that is really the problem with the internet. Someone posts that they heard that jazz comes from Irish teas. (There are loads of possible origins and the Irish one is pretty much bottom of the list.) Someone else heard that Uncle Sam comes from the Irish acronym SAM (Stáit Aontaithe Mheiriceá = USA). Even though Uncle Sam dates back to 1775, before the USA came into existence. They think so long comes from slán, apparently, even though most sources trace it back to the German Adieu so lange (Goodbye for now) or a Scandinavian equivalent. Then some other dimwit decides to throw in a recommendation to Thaddeus Russell’s book, The Renegade History of the United States, because it gives loads of slang of Irish origin. Except that slang is copied verbatim from Daniel Cassidy’s book, so it’s full of rubbish which has been comprehensively debunked here and elsewhere. And yet another numpty takes the definition of dúid given by the Rubber Bandits (a foolish-looking fellow defined by his clothing choices) seriously and tweets that it’s great that Irish has such a word. Of course, it doesn’t. This is the meaning of dúid:

dúid, f. (gs. ~e, pl. ~eanna).1. Stump. Rud a ghearradh (amach, aníos) ón ~, ó bhun na ~e, to cut sth. right down to the stump. Chuir an tarbh an adharc go bun na ~e, go filleadh ~e, ann, the bull stuck his horn right into him. 2. (a) Stumpy object, protuberant part; (short) horn, (cropped) ear, tail. (b) Short-stemmed (clay) pipe. 3. (Craned) neck, throat. ~ a chur ort féin, to crane ones neck; to turn ones head shyly away; to eavesdrop; to mope around. Greim ~e a fháil ar dhuine, to grasp s.o. by the neck, to fasten on s.o. Rud a chur ar do dhúid, to swallow hard at sth., to gulp sth. down ones throat. 4. (a) Stumpy person. (b) Mopish, shy person; numbskull. (Var:~eán m)

Anything there about clothing choices? Another twat opines that: “A lot of what he says is completely reasonable but about 50% requires a deeply held nationalist belief system.” Anyone who thinks 50% of what Cassidy says is reasonable should realise they’re an idiot and stop tweeting before double-glazing salesmen and other assorted conmen recognise what they are and find out where they live.

Then there is some dimwit called Michael Ireland, who tweeted that: Many of these slang words were based on broken Gaelic brought to New York by famine survivors. Well, thanks for that! Pure Cassidese bullshit! The interesting thing is that when you look in his twitter feed, he just retweets any right-wing, homophobic, racist, Islamophobic, Tea Party shite he can find. Not hard to see why a thick bastard like this fell for Cassidy’s tosh …

What really frustrates me is that the internet may be a wilderness full of trolls and losers but it’s also the greatest library that has ever existed. You can look up almost anything and get real, valid answers, virtually instantly. Yet how many people tweeting around this subject looked up an online Irish dictionary to confirm whether gaosmhar is really the Irish for a wise person? (It isn’t.) How many of them bothered to check the veracity of the suggestions they were making before they posted them? Hardly any – certainly not the Rubber Bandits themselves, anyway!

There seems to be some strange notion that instead of looking for evidence to prove or disprove the accuracy of the claims being made, the required response is to flounder in ignorance and talk endlessly around the subject. Because in cyberspace, apparently, all truth is relative and nothing can be proven.

Bollocks to that! Truth isn’t relative and there is nearly always evidence. If Uncle Sam dates back to before the USA, why even suggest that it comes from the Irish acronym for the USA? Why not just look up the facts and reject it from the start rather than continuing to spread rubbish and look stupid? Or perhaps the two minutes checking the veracity of what you’re saying is considered too great a waste of time. After all, you could be spending those two minutes tweeting another piece of absolute shite dredged up from the top of the back of your head …

Mayday Your Nipples With Google Translate

One of the stupidest things I have seen in the press recently was an article by Newton Emerson about the Irish language. Newton (who normally talks a fair amount of sense) obviously knows nothing about languages. He claimed in the article that with automatic translation, nobody needs translators any more.

Hmm. This is, to say the least, a pile of horse feathers. Irish is a difficult language. If Máirtín Ó Muilleoir, arguably the most prominent champion of the Irish language in Stormont, can make a complete hames of the language in a prominent position on his Twitter feed – the phrase ‘Bí thusa an t-athrú’ is equivalent to saying ‘Tá mé polaiteoir’ or ‘An bhfuil tú an múinteoir?’ and he also misspells the word for opinions – then someone with no knowledge of the language using Google Translate is bound to come up with something ludicrous.

I’ve just seen this Google Translate gem on Twitter: Bealtaine an ádh ar an Shine na hÉireann ar tú an lá seo Fhéile Pádraig. It’s supposed to mean ‘May the luck of the Irish shine upon you this Saint Patrick’s day.’ It really means something like ‘Mayday the luck on the nipple of Ireland on you this day Festival of Patrick.’

Ó, m’aintín mheadhránach! (That’s a crap translation of Oh, my giddy aunt …)